Hakkımda

Merhaba,

Ben Umut Demirci. Kasım/1986 Kocaeli Darıca doğumluyum. İstanbul’da yaşamaktayım.

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünden mezun olduktan sonra, kariyerimi ERP sistemleri üzerine yönlendirmek istedim ve mesleğe başladığım günden şuana kadar ERP sistemleri üzerinde çalışmaya devam etmekteyim.

Çalışma Hayatım;

  • Ocak 2021 /

Unifree Duty Free İşl. A.Ş – SAP Omni Channel Birim Yöneticisi

  • Temmuz 2018 / Aralık 2020

Unifree Duty Free İşl. A.Ş – SAP PMO Takım Lideri

  • Şubat 2015 / Haziran 2018

Ortadoğu Grup – Süreç Geliştirme Uzmanı / SAP İş Analisti

  • Ağustos 2014 / Şubat 2015

Mikrosaray A.Ş – ERP Uygulama ve Destek Yöneticisi

  • Mart 2012 / Ağustos 2014

Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. A.Ş – Bilişim Teknolojileri ERP Uygulama ve Destek Uzmanı

  • Ekim 2010 / Mart 2012

 Admin Bilişim Sistemleri – Workcube ERP Proje Yöneticisi / Proje Destek Birim Sorumlusu

Linkedin Hesabım İçin Tıklayınız

Projelerim;

UNIFREE DUTYFREE A.Ş.

1. S/4HANA Dönüşümü Kapsamında ERP, HR ve BW/4HANA Sistemlerinin Database Migration Projesi – 02.2022 – 12.2022

Unifree firmasının, Rise with SAP projesi kapsamında, sahip olduğu tüm çevre sistemlerin SAP Türkiye tarafından cloud ortama taşınabilmesi için, sahip olduğu ana sistemler olan ERP, HR ve BW Sistemlerinin cloud ortama taşınma öncesinde Oracle Database’nden Hana Database’ne migration edilmesi projesi tarafımdan yönetilmektedir.

2. S/4HANA Dönüşümü Kapsamında CAR Sistem Upgrade Projesi – 02.2022 – 12.2022

Unifree firmasının, Rise with SAP projesi kapsamında, sahip olduğu tüm çevre sistemlerin SAP Türkiye tarafından cloud ortama taşınabilmesi için CAR Sisteminin SP 2.3’den 5.2 seviyesine çıkartılması projesinde, SP 5.2 literatür araştırması, birim testlerinin Test ve Canlı sistemlerde uygulatılması, canlı sistem Cut Over planının hazırlanması sonucunda başarılı bir şekilde SAP CAR Sistemi SP 5.2 versiyonuna çıkartılmıştır.

3. S/4HANA Dönüşümü Kapsamında PO Sistemi Upgrade Projesi – 04.2022 – 04.2022

Unifree firmasının, Rise with SAP projesi kapsamında, sahip olduğu tüm çevre sistemlerin SAP Türkiye tarafından cloud ortama taşınabilmesi için PO Sisteminin minimum SP20 seviyesinde olması gerektiğinden dolayı, yapılan upgrade çalışması ile güncel n-1 seviyesine upgrade edilmiş, 85 test senaryosu kontrol edilmiş ve canlı geçişi 5 saat içerisinde gerçekleştirilmiştir.

4. SAP Infastructure Yönetim Projesi – 06.2021 – 03.2022

Unifree firmasının kullandığı tüm SAP Sistemlerinin barındırıldığı dünyaca ünlü hosting firması ile olan sözleşmenin 06.2022 döneminde biteceği için, mevcut düzenimizin korunup korunmayacağı, yeni bir tedarikçi ile çalışıp çalışılmayacağı konusunda, İş Çözümleri Direktörlüğü altında yer alan yöneticiler ile haftalık workshoplar gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında, On-prem, public cloud, private cloud, SAP HEC ve Rise of SAP alternatifleri araştırılmış ve bir karar ağacı çıkarılmıştır. Şirketin yönetim kurulunununda yer aldığı proje sonucunda İş Çözümleri Direktörlüğünün kararları ne bu kararı almaya neden olan etmenler üst yöneticiler ile paylaşılmış ve yol haritası belirlenmiştir.

5. SAP ERP Sistemi Upgrade Projesi – 04.2021 – 10.2021

SAP ERP Sisteminin, SAP S/4HANA dönüşümü öncesinde zorunlu olarak gerçekleştirilmek zorunda olunan upgrade projesi kapsamında SAP Sistemi, SP 7’den SP 15’e yükseltilmiştir. Sandbox sistemlerinde başlanılan upgrade projesi birim ve entegrasyon testleri tamamlanarak 6 aylık süreç içerisinde ve 8 saatlik canlı geçişi ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında tüm test senaryolarının tamamlanması ve denetimi, kod dönüşümleri için danışman ve teknik kişiler ile çalışmalar planlanmış ve geliştirmelerin tamamlanması sağlanmıştır.

6. Unifree RPA POC(Proof of Concept) – 04.2021 – 10.2021

Şirket bünyesinde yer alan tüm departmanların tekrarlanan işlemlerinde çalışanları daha katma değerli işlemlerde kullanmak amacı ile RPA teknolojisini şirket için uygun olup olmadığının tespiti ve çalışacak tedarikçinin belirlenmesi için 7 aylık süreçte 10 yerli ve yabancı RPA firması ile görüşmeler ve demolar yapılmıştır. SAP Sisteminde belirlediğimiz bir sürecin RPA sisteminde yapılması ile ilgili olarak kontak kişi rolünü üstlendim ve tüm POC çalışmaları boyunca bu firmalara destek verdim. POC sonucunda puanlama matrisimizde öne çıkan firma ile sözleşme aşamasına geçildi.

7. E-Fatura Tedarikçi Değişikliği – 12.2020 – 01.2021

Mevcut kullanılan e-fatura çözümünün SAP PI Sistemi kullanması ve S/4HANA ile uyumlu olmaması nedeni ile ciddi bir maliyet kazancı ile NetBT firmasının E-Fatura çözümüne geçilmiştir. E-Fatura Çözümü geçişinde Proje Yöneticiliği ve Entegrasyon analizlerinde bulunup, kullanıcı eğitimleri ve canlı geçişi sonrası hypercare sürecinde destek verilmesi işlemleri yapılmıştır.

8. LSOne Kasa Sistemleri Versiyon Upgrade – 05.2020-11.2020

Unifree DutyFree A.Ş tarafından işletilen, İstanbul ve Dalaman Havalimanlarında bulunan, 80 mağazaya ait yaklaşık 200 adet kasa sisteminin upgrade projesin de proje yöneticiliğini gerçekçekleştirdim. Almanya, Rusya ve Türkiye ekiplerinin koordinasyonu, Kasa Sistemleri tarafında gerçekleştirilen yeni geliştirmelerin SAP Sistemlerinde yaşatılması, Fonksiyonel ve Entegrasyon testlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, Bug ve Risklerin yönetilmesi konusunda aktif olarak görev aldım ve toplamda 5 gün süren LSOne Kasa Sistemleri v26 Upgrade projesini sorunsuz ve başarılı bir şekilde canlıya alınması gerçekleştirilmiştir.

9. SAP PI Sisteminden SAP PO Sistemine Geçiş – 01.2020 – 04.2020

Unifree SAP Sistemlerinin kullandığı PI sisteminin PO Sistemine geçişi ile Unifree Mağazalarında bulunan tüm kasa sistemlerinden aktarılan satış fişleri ve tüm non-SAP veya SAP Sistemleri(Retail, CAR, EWM, HR, FİORİ) ile veri entegrasyonları SAP PO Sistemine geçirilmiştir.

10. SAP MM Modülü Arşivleme Projesi – 12.2019 – 02.2020

SAP R3 MM Modülünde Satınalma Bilgi Kaydı, Satınalma Talebi, Satınalma Siparişi, Listeleme, Malzeme Ana Verisi ve Değişiklik Günlüğü verilerinin arşivlenmesi ve sistem üzerinden silinmesi gerçekleştirilmiştir.

Silinen verilerin ihtiyaç duyulması durumunda tekrardan kullanılabilmesi için silinen verilerin ait olduğu tablolar, z’li bir işlem kodu üzerinden tekrardan raporlanabilir hale getirilmiştir.

Proje esnasında arşivleme verilerinin analizi ve hazırlanması, danışman ve proje planının uygulanması ve gerek duyulan özel geliştirmelerin analiz ve uygulaması işlemlerinde bulunulmuştur.

11. SAP Gayrimenkul Yönetim Çözümü Real Estate Projesi – 07.2018 – 04.2019

İstanbul Havalimanı Duty Free alanı işletmecisi Unifree tarafından alt işletmecilere(farklı firmalara kiralanan mağazalar) kiralanan alanların takibi, sözleşme takibi, kira takibi, depo takibi, ortak alan ve tüketim tutarlarının takibi Real Estate Çözümü üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Real Estate Projesi kapsamında 85 farklı alt işletmeci, 120’den fazla mağaza üzerinden anlık olarak çalışan web servis ile satış datalarının PO Sistemi üzerinden CAR Sistemine aktarılması, akabinde CAR Sisteminde geliştirilen bir çok uyarlama tablosu ile komisyonların hesaplanması ve eşik değer kontrolünün sağlanması, ay sonlarında gün bazından hesaplanan komisyonların kira ile orantılanıp alt işletmeci ücreti tutarının faturalandırılması, toplam aylık ciro üzerinden pazarlama faturasının oluşturulması, ortak alan tüketim bedellerinin alt işletmeci ve mağaza bazında yansıtılması sağlanmıştır.

ORTADOĞU GRUP

1. Enerji Grubu Satınalma Onay Süreci ve Malzeme – Muhasebe Entegrasyonu – Haziran 2015

Ortadoğu Grup bünyesinde bulunanan, Ortadoğu Enerji A.Ş ve Körfez Enerji A.Ş şirketlerine ait tüm satınalma talep ve siparişlerinde SAP ERP Programı içerisinde,onay sisteminin devreye alınması sağlanılmıştır. Projede taleplerin santraller bazında siparişlerin ise genel merkez bazında onay sisteminin çalışması sağlanmıştır. Ayrıca malzeme ana verilerine ait mal grubu, değerleme sınıfı bağlantısı oluşturulup, endirekt giderlerin kullanıcılarının insiyatifine bırakılmadan otomatik olarak ilgili muhasebe hesabı ile çalışması sağlanmıştır.

2. Masraf Modülü Analizi ve Proje Yönetimi – Temmuz 2015 – Ağustos 2015

Ortadoğu Grup bünyesinde bulunan ve 24 şirketin kullanımına sunulan, kurumumuza özgü, personel harcamalarının takibinin yapılacağı modül geliştirmesine ait tasarım ve analiz tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Yapılan modül ile kullanıcılar masraf girişlerini belge bazlı olarak masraf girişlerini yapabilmektedir. Muhasebe departmanı onaylar alındıktan sonra KKEG(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)’ye konu alan kalemleri işaretleyerek ilgili belgenin muhasebeleştirilmesini masraf yeri, iç sipariş veya pyp öğesi bazında ana hesaplara göre oluşturulabilmektedir.
Projenin 2.fazında, personele verilen avans üzerinden yapılan ödeme işlemleri için, personel hesabı ile denkleştirme özelliği eklenmiştir.

3. İnsaat Grubu Hakedis Projesi – Haziran 2016 – Eylül 2016

Ortadoğu Grubun hizmet verdiği sektörler arasında bulunan İnsaat Grubunun, her ay santiyelerdeki tasorenlerin yaptigi islere binayen hazirlanan hakedislerin SAP ERP ortaminda hesaplanmasi, fatura girislerinin hakedis ile iliskilendirilmesi ve faturalarin hakedis odeme tarihlerine gore otomatik olarak vadelenip muhasebe belgelerinin ilgili hesaplara kayit atmasi ve finans departmaninin odemelerini bu vade tarihlerine gore raporlayip odemeleri gerceklestirmesi amaclanip, gerekli uyarlama ve gelistirimler yapilarak sistem devreye alinmistir.

4. Adat Hesaplama Raporu – Kasım 2016 – Aralık 2016

Ortaklar ve Grup ici sirketlerinin, 3 aylik periyodlar ile sirketlerimize olan borclarinin otomatik olarak belirlenen faiz oranlarinda acilis bakiyelerinden gelen tutar ile ilgili donem icerisinde ki belgeler uzerinden hesaplanmasi, ilgili hesap raporunun cikti alinarak direk ust yonetime raporlanmasi saglanmistir.
Projenin 2.fazinda adat kalemlerinin otomatik.olarak muhasebelestirilmesi ve ust yonetime SAP ERP sistemi uzerinden onaya sunulmasi amaclanmaktadir.

5. Nakit Akis Projeksiyon Projesi – Ocak 2017 – Temmuz 2017

Tüm Grup şirketlerinin, günlük, haftalık ve aylık bazda, planlama düzeyi ve planlama grupları bazında, kasa, banka, satıcı ve müşteri, krediler, alınan ve verilen çek ve senetler, personel, satış ve satınalma siparişleri ve planlama veriler ile sistem üzerinde nakit akış projeksiyonunun doğru bir şekilde finans departmanı ile üst yönetime raporlanması amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Projenin diğer fazında Nakit Akış Projeksiyonunun, BO raporları üzerinden WEBI özelliği ile mobil ortamda raporlar paylaşılmıştır.

6. Satici/Musteri ve Ana Hesap Bazinda Arbitraj İslemi – Eylül 2017 – Eylül 2017

Ortadoğu Şirketlerine ait, satıcı/müşteri veya ana hesap bazında arbitraj işlemi yapılacak muhasebe belgelerinin, ODK Göstergesi, Ana Hesap ve/veya Para Birimi kombinasyonlarında simule ederek ve arbitraj programının cari mutabakat hesaplarını otomatik olarak değiştirerek arbitraj belgelerini tek bir tuş ile oluşturabilmektedir.

FBLXN raporlarında bu arbitraj belgelerinin görüntülenip belge detayına ulaşması ve yine FBLXN raporları üzerinden bu arbitraj belgelerinin görüntüleyebilip, belge detayına ulaşması ve yine FBLXN raporları üzerinden otomatik olarak arbitraj menüsüne entegrasyonu ve arbitraj yapılacak kalemin sistem tarafından otomatik olarak belirlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca şirket içerisinde virman işlemleri yine Arbitraj menüsü üzerinden yapılarak, muhasebe ve finans departmanı çalışanlarının zamandan tasarruf etmeleri sağlanmıştır.

7. SAP E-Mutabakat Projesi – Eylül 2017 – Ekim 2017

NetBT şirketine ait E-Mutabakat çözümü ile, 24 farklı şirketimize ait tüm satıcı ve müşterilerin BA/BS ve Cari Mutabakatları tek bir tuş ile oluşturulabilmektedir. Toplu olarak mail ve faks gönderilebilmektedir. Müşteri veya Satıcıların cevapları sistem üzerinde görülebilmekte, ekstre karşılaştırmaları yapılabilmektedir.

8. SAP E-Hesap Projesi – Eylül 2017 – Kasım 2017

NetBt Şirketine ait E-Hesap çözümü ile, 24 şirketimize ait 19 farklı banka entegrasyonu tamamlanmış olup, banka günlük ekstreleri kayıtları manuel ve otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Ayrıca ilgili çözüme ait tablolar kullanılarak, Günlük Banka hareketleri gruplamaları, banka mevcut bakiyeleri(anlık) BO ortamında raporlaması sağlanmıştır.

9. FI Modülünden Oluşturulan Faturaların Smartforms olarak çıktılarının alınması

Yapılan düzenleme ile, z’li işlem kodu üzerinden belirli belge türlerine sahip, muhasebe belgelerinin alacak satırı üzerinden yola çıkarak, daha önceden belirlediğimiz fatura çıktı türleri üzerinden dökümünün alınması sağlanarak, kullanıcıların SAP Sistemi dışında bir sistem üzerinden döküm alması enfellenmiştir.

MİKROSARAY A.Ş

1.Yeni Nesil ÖKC Cari Bilgilerinin Aktarılması

2016 yılı itibari ile kredi kartı kullanımında zorunlu hale getirilen, yeni nesil yazarkasa pos cihazlarının, fiş başlık bilgilerinin, Workcube ERP Sistemi üzerinden, pos cihazına sftp vasıtası ile aktarılması projesi başarı ile tamamlanmıştır.

BIÇAKCILAR A.Ş

1.Depo Otomasyon Projesi

Bıçakcılar A.Ş Depolarında bulunan raflara, raf etiketlerinin oluşturularak adresleme işleminin yapılması, ürün kolilerinin son kullanma tarihine göre raflara tanımlanması projesi ile, depo çalışanları, sipariş formları üzerinden sevk edeceği malzemeleri depo içerisinde el terminalleri üzerinden adreslerini öğrenip sevkiyat işlemini hızlıca yapabilmektedir. Proje kapsamında otomatik olarak irsaliye-fatura çıktıları oluşturulup, stok mevcutları irsaliye ve fatura basılması ile otomatik olarak düşüm işlemi gerçekleşmektedir.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır