SAP S4 HANA Simple Logistics PP Temel Değişiklikleri

SAP yeni nesil veri tabanı yapısı HANA ile birlikte dünyanın ilk gerçek zamanlı bellek için platformunu oluşturdu. SAP HANA mevcut kurumsal iş yazılımlarının (ERP) performansını artırarak iş yapış şekillerini de iyileştirecek uygulamalar, yeni veri modelleri ve fonksiyonlarla birlikte simple logistics çözümünü yayınladı.

SAP S4 Hana Simple Lojistik ile birlikte Lojistik Süreçlerindeki Temel Değişiklikler

 1. ERP PP/DS
 2. Advanced ATP
 3. Integrated Business Planning
 4. Temel SRM fonksiyonları
 5. Supplier Lifecycle Management
 6. E-WM
 7. Business Partner yapısı
 8. Malzeme defteri
 9. Kredi Yönetimi (FSCM)
 10. Transportation Management

Simple logistics ile hedeflenen üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, tedarik zinciri yönetimi ve üretim denetiminde uçtan uca çözümler sunarak mevcut iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesine yardımcı olmak, daha düzenli ve kesintisiz çözümlerin oluşturulmasını sağlamaktır.Simple logistics PP değişikliklerini tek tek incelemek gerekirse;

Fason Satıcı Mip Alanı (Eski)

Her bir fason satıcı için ayrı mip alanı oluşturulur ve ana verisi ayrı ayrı tanımlanırdı.Fason Satıcı Mip Alanı (Yeni)

Her fason mip alanı için ana veri yaratılmasına gerek kalmamaktadır. Bununla birlikte, fason üretim için oluşan ikincil ihtiyaçlar ilgili fason mip alanında görülecektir.

 Depo Yeri Planlaması (Eski)

Depo yeri düzeyinde malzeme ihtiyaç planlaması yürütülmesi kapatılıyor ya da depo yeri düzeyinde ayrı planlama verileri tanımlanıyordu.Depo Yeri Planlaması (Yeni)

Mip alanı uygulaması depo yerinin ayrı planlanması uygulamasına göre daha kapsamlı bir kullanım alanına sahiptir. Mip alanı ile bütün mip karakteristikleri ve mip parti büyüklükleri kullanılabilir.Grafik Planlama Tablosu (Eski)

Karışık uyarlamalar içermesi, düşük performans, eski teknoloji ürün olması, kilitlenme problemleri nedeniyle yeni bir grafik ekran geliştirmesine gidilmiştir.Grafik Planlama Tablosu (Yeni)

Sürükle bırak ile operasyonun başlangıç zamanının ya da kaynak değiştirilmesinin minimum proses içermesi, sipariş ve kaynaklar üzerinde analiz için ileri düzeyde fonksiyonlar, ihtiyaç bağımlılığı, alternatif kaynaklara kolaylıkla erişim vb. yeni grafik ekran özellikleridir.Lojistik Bilgi Sistemi (Eski)

Verileri süzme, sıralama, drill-down yeteneklerinin kısıtlı olması, çok boyutlu verilere erişim sağlanamaması, eski teknoloji içermesi, güncelleme problemleri, kilitlenme problemleri, performans düşüklüğü, belleği boş yere işgal etmesi.Lojistik Bilgi Sistemi (Yeni)

CDS destekli yeni değerlendirme ekranları ve grafik destekli analiz edebilme imkanı tanımaktadır.Core Data Services (CDS)

SAP HANA ile birlikte çalışan ABAP CDS syntax dili ile geliştirilen ve kullanıcı bağımlı uyarlanan UI temelli view görünümleridir.Satış ve Operasyonel Planlama (Eski)

Satış ve operasyonel planlama (SOP) yerini Integrated Business Planning’e bırakacaktır.Integrated Business Planning (Yeni)

SOP’nin tüm işlevlerini desteklemek ile beraber; ileri düzeyde istatistiksel tahmin yöntemleri, çok seviyeli tedarik planlaması, Excel tabanlı UI, Web tabanlı UI, optimizer, işbirliği tool’ları, hız ve esneklik sağlayacaktır.Tüm Avrupa, Orta doğu ve Afrika ülkelerindeki ABC analizinde ‘C’ katagorisine girmiş malzemelerin son müşteri service level’i %95’den %92’ye düşürüldüğünde etki analizini görmek ya da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yeni iş kollarındaki maliyet/hacim/karlılık analizinin sonuçlarınının %70’in üzerinde olup olmayacağını kolaylıkla analiz edebilmesine yardımcı olmaktadır.

Integrated business planning Excel ve Web üzerinden yürütülebilmektedir.

Integrated Business Planning Excel UIIntegrated Business Planning Web UIAlternatif Seçim (Eski)

Tedarik kaynağının belirlenmesi malzeme ana verisindeki alternatif seçim ile sağlanmaktaydı. Mevcut seçim yöntemleri; miktar, açılım tarihi ve üretim versiyonuna göre seçimdir.Alternatif Seçim (Yeni)

Yalnızca üretim versiyonu ile birlikte çalışacaktır. Seçim koşulları parti büyüklüğü ve geçerlilik tarihleri ile sınırlandırılmıştır. APO PPDS’de tedarik kaynağı belirlenmesi üretim versiyonuna (PPDS PDS) göre gerçekleştiği için ERP sourcing ile PPDS sourcing kaynakları benzetilecektir.Ürün Ağacı için Üretim Versiyonu Geçisi

Üretim versiyonu oluşturmak için yeni bir program gelmektedir. (CS_BOM_PRODVER_MIGRATION)Tedarik Kaynağı Belirleme – Dahili Üretim

 • Sadece üretim versiyonu dahili üretim için tek tedarik kaynağı olacaktır. Bu nedenle, malzeme ana verisindeki alternatif seçim alanına gerek kalmamıştır.
 • Eğer üretim versiyonu bulunamazsa MİP istisna iletisi 52 – ‘Ürün ağacı bulunamadı’ hatası verecektir.
 • MİP siparişe özel ve projeye özel ürün ağacı açılımını üretim versiyonu olmadan gerçekleştirebilir. Fakat planlı terminlerin belirlenebilmesi için (iş akış terminlemesi) iş planı seçiminde üretim versiyonuna ihtiyaç duymaktadır.
 • Üretim versiyonu durumlarına 2 – ‘Otomatik kaynak yaratma için bloke edildi’ eklendi.
 • Fantom malzemeler için üretim versiyonu yaratılabilir. Eğer tepe malzeme ile aynı üretim versiyonu numarasına sahip ise sistem direkt ilgili üretim versiyonu seçimi yapacaktır. Üretim versiyonu bulamaz ise normal ürün ağacı açılımı yapacaktır.

Tedarik Kaynağı Belirleme – Harici Tedarik

 • Satıcı listesi dikkate alınmayacaktır. Satınalma talebi için satınalma bilgi kaydından otomatik satıcı belirleme işaretlenerek süreç yürütülecektir.
 • Birden fazla satıcı var ise satıcı listesi olmayacağından bunun yerine kota kullanımı önerilmektedir. Malzeme ana verisinde kotalama kullanımı doldurulmasına gerek kalmamıştır.
 • Sistem ilk olarak teslimat planı aramaktadır. Teslimat planı var ise termin satırları oluşacaktır. Teslimat planı yok ise sistem sözleşme aramaktadır ve buna göre satınalma talebi yaratmaktadır. Sözleşme yok ise satınalma bilgi kaydına göre satınalma talebi yaratacaktır.
 • MRP Live ile birlikte, SAT ve teslimat planı yaratma göstergeleri olmayacaktır. Eğer malzeme dışarıdan tedarik ise direkt olarak satınalma talebi yaratılır. Malzeme üzerinde teslimat planı mevcut ise bu sefer direkt olarak teslimat planı termin satırı oluşacaktır.
 • Satınalma bilgi kaydında üretim versiyonu belirtilmelidir. Aksi halde sistem standart üretim versiyonu arama yöntemine yönelecektir.
 • Detaylı bilgi için SAP Note: 2268069 – S4TWL – Simplified Sourcing

MRP Live

Net ihtiyaç hesaplaması, parti büyüklüğü, tedarik kaynağı belirlenmesi, terminleme ve ürün ağacı açılımı direkt HANA üzerinde olmaktadır. MRP Live için SAP ERP 6.0 EHP 7 gereklidir. (SAP_APPL 616)

LOG_PPH_MDPSX_READ

MİP’in HANA üzerinde çalışabilmesi için ilk olarak Business Function (SFW5) LOG_PPH_MDPSX_READ aktif edilir.MD01N

MRP live (HANA tarafından optimize edilmiş MRP) aracığıyla malzeme ihtiyaç planlaması yürütülecektir (MD01N). MRP Live daha sonra gelecek PPDS çözümleri için ön koşul olarak geçmektedir. MD01, MD02, MD03’ün yerine tek işlem kodu.MRP on HANA içinde malzemeler için bilgi ve ayarlamalar

Malzemenin MRP live on HANA içinde son MİP planlaması sonuçlarının kontrolü için MD_MRP_FORCE_CLASSIC işlem kodu yürütülür.MRP Live için malzeme kontrolü

Malzemenin MRP live on HANA kontrolü için PPH_CHECK_MRP_ON_HANA programı yürütülür.MRP Live performans günlüğü

Malzemenin MRP live on HANA yürütümü sonrasında performans günlüğü için PPH_MRP_PERF programı yürütülür. • BAdI PPH_MDPSX_DBSYS_OPT’deki Enhancement Spot PPH_DBSYS_OPT içindeki PREPARE_READ_MDPSX Enhancement Implementation aktif olmalıdır.
 • Numara aralıkları yeniden düzenlenir (SNRO).
 • SNHI_NHDU_POST_PROCESS programından HANA transport container’lar SAP note 1907934’e göre kontrol edilir.
 • PPH_ADAPT_RESB_DISCONT programından kesinti verileri yeniden düzenlenir.
 • Planlama dosyası girişleri PPH_SETUP_MRPRECORDS programı ile yeniden düzenlenir.
 • Eski BAdI’ler kontrol edilmelidir. MRP Live ile birlikte ABAP code çağırılmayacaktır.
 • Detaylı bilgi için SAP Note: 1914010 – MD01N: Restrictions for Planning in MRP Live on HANA
 • MRP live Mip listesi oluşturmamaktadır. MİP listesi almak için klasik MİP kullanılabilir.
 • Çok seviyeli planlama, müşteri siparişi planlaması ve proje münferit planlaması optimize edilmemiş. Bu nedenle, bunlar için ayrı planlama çalıştırmaya gerek yok, MRP live ile birlikte planlamaya dahil edilebilir.
 • Artık direkt olarak dışarında tedarik için SAT yaratılacaktır. Planlı siparişten SAT dönüştürme işlemi artık olmayacaktır.
 • Malzeme diğer üretim yerinden tedarik ise MRP Live malzemenin tüm üretim yerlerini planlamaktadır. Bu nedenle, planlama kapsamına gerek kalmıyor.
 • Paralel işlemeye gerek kalmıyor. Sistem tarafından otomatik olaral paralel işlere bölünecektir.
 • Ürün grubu ve mip sorumlusu seçim ekranına geldiği için User exit SAPLM61C_001 kullanımına gerek kalmamaktadır.
 • MRP live şu anda kapasite ihtiyaçları yaratamıyor. Fakat daha sonraki on premise sürümlerinde düzeltilecektir.
 • Planlama kipi ile planlı tarihlerin yeniden belirlenmesine gerek kalmıyor. Bunun yerine, planlama verileri silinip yeniden yaratılmaktadır.

Planlama Dosyası

MRP Live ile (tablo: MDVM) planlama dosyası girişlerine gerek kalmıyor. Yeni tablo yapısı PPH_DBVM doldurulması için PPH_SETUP_MRPRECORDS çalıştırılacaktır.Planlama Dönemi

MRP live NETCH gibi çalışacağı varsayılmaktadır. NETPL- Planlama süresi içinde net değişiklik desteklenmemektedir.

İhtiyaç Gruplama Göstergesi

İhtiyaç gruplamasına gerek görülmemektedir. MRP Live ve klasik MRP artık bunu SAP S/4 HANA ile desteklemeyecektir.

REM profilindeki kümelenen (ikincil) ihtiyaçlar (tablo: RQIT) ve kullanılabilirlik kontrolündeki toplam satış ihtiyacının (tablo: VBBS) gün bşına toplam kayıtları uyarlamasına artık gerek yok.Tahmine Dayalı Planlama (Mip Karakteristiği – VV)

Tahmine dayalı planlama yöntemi (VV) artık desteklenmemektedir. Bunun yerine, planlı birincil ihtiyaç oluşturup plana dayalı malzeme ihtiyaç planlama yöntemlerini kullanmayı önermektedir.

CAPP

CAPP’e göre standart süre hesaplaması artık desteklenmemektedir. SAP S/4HANA on-premise edition 1511’den sonra kaldırılacak işlem kodları: CE11, CE12, CE13, CE21, CE22, CE23, CE31, CE32, CE33, CE41

Klasik Tahmin

Klasik tahmin modelleri geçmiş tüketim verisini okuyup, ABAP application server’ına aktarır ve ABAP algoritması ile tahmin yürütümü gerçekleştirirdi. Sonrasında sonuç verileri veritabanına yazılırdı.

Hana Tahmin Kütüphanesi

SAP S/4 HANA ile birlikte tahmin kütüphanesi oluşturulacaktır. Tahmin algoritmaları HANA’nın veri tabanına göre yeniden düzenlenecektir.Sıra Planı

Klasik sıra planlaması işlem kodları (LAS2) korunmaktadır. Fakat ileri bir S/4 HANA versiyonunda işlevlerin yerine PP/DS temelli çözümler getirilecektir.PPDS Model Mix Planning

PPDS model mix planning, temel olarak üretim hattı hiyerarşisi içeren üretim şekillerine çözümler getirmektedir.Üretim Hızına Dayalı Terminleme / Kaba Terminleme (Eski)

SAP S/4 HANA ile birlikte tek bir terminleme düzeyi olacaktır. Malzeme ihtiyaç planlaması üretim versiyonu seçim sağlayacaktır.Üretim Hızına Dayalı Terminleme / Kaba Terminleme (Yeni)

Bu üretim versiyonunda tanımlı olan plan tipi iş planı, üretim hız planı, kaba planlama profili olacaktır. PPDS ileri düzeyde kapasite planlama fonksiyonları sağlayacaktır.Diğer Değişiklikler

Malzeme ana verilerinde kaldırılan alanlar

 • Ölçü birimleri grubu
 • Kotalama kullanımı
 • Alternatif seçim
 • İşlem denetimi
 • Eşit paylaşım kuralı
 • Push dağıtımı
 • Teklif süresi
 • Depo yeri planlaması mip göstergesi
 • Depo yerine özel tedarik türü
 • Depo yeri planlaması yeniden sipariş seviyesi
 • İkmal

 Malzeme alan uzunluğu 40 karakter olmuştur.

Bu yazı Çağrı Gürsoy tarafından yazılmıştır. Çağrı Gürsoy‘un Linkedin profili çin lütfen tıklayınız. Yazının orjinaline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*