SAP S4 HANA ile Üretim Planlama ve Kontrol Modülü Fiori Ekranları

SAP Fiori: HTML5 tabanlı uygulamaların SAP sistemine BSP (Business server page) ‘web browser’ olarak yüklenmiş halidir. SAP UI5, javascript ve HTML5 teknolojisi üzerine kurulan, istemci tarafında çalıştırılan ve SAP için özelleştirilmiş bir platformdur. UI5 desteği ile çalışan Fiori uygulamaları javascript dili kullanılarak geliştirilmektedir. Kullanıcı deneyimine ve kullanıcı arayüz geliştirme tekniklerine göre alt yapısı belirlenmiştir. Her türlü cihaza ve ekrana göre sadelik ve hız içeren teknikleri bulunmaktadır.

SAP GUI işlem kodları değişmeyen yapılara sahipti ve ekran büyüklükleri dinamik değildi. SAP Fiori kullanıcı deneyimlerine dayalı ve rol bazlı uygulamaları içermektedir. Böylece, Fiori esneklik içerir ve uygulamalar tablet ve mobil cihazlarda (çoklu cihaz desteği) düzgünce görüntülenebilir.Fiori uygulamaları masaüstü, tablet ve akıllı telefonlarda benzer ekranları farklı formatlar ile kullanıcılara sunar. Bilinen ilk versiyonunun çıkış tarihini Mart 2010’dur. İlk temel Fiori uygulamalarının yayınlanma tarihi ise Kasım 2013 olarak görülmektedir. Bu tarih aynı zamanda SAPUI5 ve açık kaynak kodlu OPENUI5‘in çıkış tarihine denk gelmektedir. SAP UI5 üzerinde çalıştıktan ve yeterli olgunluğa eriştikten sonra ilk ürününü çıkarmıştır. SAP’nin Fiori ile User Interface(UI) ve User Experience(UX) üzerinde bir değişime gitmesinin temel sebebi, hızla gelişen teknolojidir.


HTML: Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Dilin son sürümü HTML5’tir. HTML (Hyper Text Markup Language) bir programlama dili olarak tanımlanamaz, yanında CSS ve Javascript ile birlikte bir bütünlük sağlar. Tüm web sayfalarının görünümü HTML dili üzerinden tasarlanır ve dünya üzerinde ortak bir kullanımı vardır. Bilgisayar, mobil cihaz veya mobil cihaz işletim sistemi gibi parametrelerden etkilenmez çünkü tüm kodlamalar kullanılan internet tarayıcılar tarafından derlenir.

Eclipse: Mobil cihazların gelişiminden sonra web teknolojileri HTML5 ile birlikte büyük bir adım attı. Javascript üzerinde de tasarımı kolaylaştıracak, ekranlara göre uyum sağlayacak araçlar geliştirildi ve kütüphaneler oluşturuldu. Eclipse gibi platformlar bu kütüphanelere erişimi kolaylaştırdı. Böylece, mobil cihaz entegrasyonlarından, çeşitli web görsellerini oluşturmaya kadar birçok noktada tüm web yazılım geliştiricilerin işini kolaylaştırdı.

OPENUI5:OPENUI5 açık kaynak kod bir Javascript kütüphanesidir. Geliştiriciler için yaptığı ve ürün geliştirmelerinde kullanılması için adım attığı bir konudur.

SAPUI5: OPENUI5 ile aynı teknik alt yapıya sahip sadece SAP’nin kendi araçlarını içeren, lisanslı bir şekilde kullanılabilen bir kütüphanedir.HTML5 uyumlu framework (componentler) ile SAP tarafından mobil uyumlu yazılmış uygulamalar mağazasıdır. SAPUI5, OPENUI5 üzerinde olmayan bazı özelliklere sahip daha geniş kullanıma ve araçlara sahiptir.

SAP Fiori sadece geliştirme süreçlerinin “Frontend” tarafıdır, yani son kullanıcının gördüğü son ekran tasarımıdır. SAP için bu süreçte en kritik konu SAP verilerinin nasıl ön yüzdeki bölüme aktarıldığıdır. Bunun için de ODATA ve SAP Gateway teknolojilerini yazılım geliştiricilere sunmuştur.

SAP Netweaver Gateway: SAP Mobile Platform’u desteklemek ile birlikte harici uygulamalar için erişim olanağı sağlamak adına netweaver gateway teknolojisini geliştirmiştir. 2011 Mayıs ayında SAP tarafından duyurulmuştur. SAP uygulamalarına (SAP Business Applications) dış kaynak uygulamalardan ve teknolojilerden kolayca erişim olanağı sağlıyor. SAP sistemlerinin dışındaki herhangi bir uygulama geliştirme platformu (Web Uygulamaları, Mobil Platformlar, Sosyal Medya Uygulamaları vb.) üzerinden SAP uygulamalarına erişmek için yeni bir kapı açmış bulunmaktadır.

OData: Bir data protokoludur (Open Data protocol). Kaynakların data servisi olarak işlenmesini sağlar. OData veritabanındaki dataların web deki karşılığıdır diyebiliriz. Böylece, veritabanında sorgu yapar gibi Odata uzerinde sorgu yapılabilir. Bu sorgular json, xml vb. formatında veri döndürebilmektedir.

SAP’nin teknolojik değişimleri ile Hana Cloud Platform, Sap Web IDE, Cloud Connector gibi bir çok aracı kullanarak uygulamalar geliştirebiliyor, Hana’nın gücünü kullanan CDS View ile veriye hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmektedir.

Fiori’nin Güçlü Yanları

Geniş görsel diyagram seçenekleri masaüstü ve mobil uygulamalarda

Geliştirilen uygulamanın bütün SAP platformlarında entegre edilebilmesi

OData entegrasyonu ile uzun soluklu kullanılabilirlik

Hızlıca özel isteklere uyarlanabilen kontroller

Modern tema ve arayüzler

Farklı tarayıcı desteği

Fiori’nin Getirileri

Farklı cihazlarda ve platformlarda kullanarak sürekliliği sağlamak

Basit ve yalın arayüz ile kullanıcı üretkenliğinin arttırılması

Maliyetlerin azaltılması

SAP Fiori ile kişileştirilmiş ekranlar (rol tabanlı) üzerinde analitik çalışmalar yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Fiori ile karmaşık ve çok fonksiyonlu ara yüzler yerini basit ve mobil uyumlu olan ara yüzlere bırakmaktadır.

Uygulama tipleri

Fiori Uygulaması Aktifleştirme

Kurulumu için SAP ERP 6.0 SPS 15 ve üstü versiyonlar gereklidir. Front-end (Fiori) ve back-end (ABAP) sistemin ayrı olduğu yapılar merkezi kurulum olarak tanımlanır. Ayrıca aynı sistem içerisinde hem front-end hem de back-end kurulumu gerçekleştirilebilmektedir.

Front-end sistemde ilk olarak Odata servislere ait hizmetler aktifleştirilir. (işlem kodu: /IWFND/MAINT_SERVICE)

Hizmet ekle butonu aracılığıyla servislerin seçim ekranına gidilir.

/UI2/INTEROP

/UI2/LAUNCHPAD

/UI2/PAGE_BUILDER_CONF

/UI2/PAGE_BUILDER_CUST

/UI2/PAGE_BUILDER_PERS

Hizmetleri aktif edilir. Sistem teknik hizmet adının başına Z koymaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm hizmetler aktifleştirilir.

Servislerin aktifleştirilmesi ise SICF işlem kodu ile sağlanır. Servis adı alanına aktifleştirilmesi gereken servis yazılarak servis yolu çağırılır.

Aşağıdaki servisler aktifleştirilir.

/default_host/sap/bc/ui2/start_up

/default_host/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell

/default_host/sap/bc/ui5_ui5/sap/arsrvc_upb_admn

/default_host/sap/bc/ui5_ui5/sap/ar_srvc_launch

/default_host/sap/bc/ui5_ui5/sap/ar_srvc_news

/default_host/sap/public/bc/ui5_ui5/

/default_host/sap/public/bc/ui2/

/sap/bc/ui2/nwbc (NetWeaver Business Client)

Aktifleştirilecek olan fiori uygulaması kütüphaneden belirlenir.

Tüm fiori uygulamaları her sistemde kullanılamamaktadır. Bu nedenle, sisteme göre kullanılabilir fiori uygulamaları aranır.

Fiori uygulamasının ön koşullarının sağlanması için uygulama bilgileri kontrol edilir.

Front-End sistemin versiyonu kontrol edilir.

Back-End sistemin versiyonu kontrol edilir.

Uygulamanın Odata hizmeti etkinleştirilir. (işlem kodu: /IWFND/MAINT_SERVICE)

Uygulamanın servisi etkinleştirilir. (işlem kodu SICF)

Şemantik nesneleri içeren kataloglar ve gruplar düzenlenir. Fiori launchpad designer aracılığıyla kataloglar ve gruplara erişilir. (işlem kodu: /UI2/FLPD_CUST)

Web üzerinden hizmet adresi (sistem_adresi:44300/sap/bc/ui5_ui5/sap/arsrvc_upb_admn/main.html) şeklinde olmaktadır.

Uygulamanın Fiori kataloğu ve Fiori grubu bir SAP rolüne bağlanır.

Fiori için oluşturulan role kullanıcı tayini gerçekleştirilir.

Web üzerinden, https://sistem_adresi:44300/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html?sap-client=100&sap-language=EN adresi ile Fiori oturum açılış ekranı açılır.

Kullanıcıya tayin edilen katalogdaki uygulamalar görülmektedir. Üretim siparişlerini görüntüle uygulaması yürütülür.

Temel Üretim Planlama ve Kontrol Modülü Fiori Ekranları

Başlangıç

Ÿ SAP Fiori ekranları sizin için sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlandı. Bu nedenle, mip sorumlusu Fiori ana sayfasında ihtiyaç duyduğu uygulamaları düzenler.

MİP kokpiti

Ÿ Mip kokpitinde malzeme ihtiyaç planlama sonuçları genel olarak değerlendirilir.

Malzeme planlama görünümü

ŸMalzeme düzeyinde ihtiyaç planmasının sonuçları değerlendirilir. Stok yeterliliği, stok out durumları, istisna iletileri daha kolay ve hızlı erişilebilir olacaktır.

Simülasyon

ŸMevcut durum analizi ve simülasyon seçenekleri ile uygulanabilecek yöntemlerin sonuçları incelenir.

Çözüm öneriler

Ÿİstisnayi durumlar için sistem tarafından çözüm önerileri sunulur. Karar destek sistemleri sayesinde problemli kalemler için sorunlar giderilmiş olur.

Üretim siparişi teyit

Ÿ Üretim siparişi başlık bazında UI ekranları aracılığıyla daha basit kısmi ve tam teyit.

Üretim siparişi operasyon teyit

Ÿ Operatör tarafından herhangi bir zaman ve herhangi bir cihazdan teyit imkanı.

Üretim siparişi onayı

Ÿ Üretim denetim sorumlusu kullanıcı dostu web ekranları sayesinde üretim siparişi onaylar.

Stok yeterliliği

Ÿ Stok yeterliliği ve yavaş devreden stok kalemlerinin analiz imkanı.

Karşılanamayan siparişler

Ÿ Hangi müşteri ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve karşılanmama neden durumları.

Stok olmama durumu

Ÿ Planlama dönemi süresince stok yeterliliğinin incelenmesi.

Fiori yetkinlikleri için;

https://sapui5.hana.ondemand.com/sdk/explored.html

Fiori dizayn deneyimleri için;

https://experience.sap.com/fiori-design/

Fiori IOS

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/

Fiori Apps

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/

http://help.sap.com/fiori_bs2013/helpdata/en/58/fca552d161224fe10000000a445394/frameset.htmbi

SAP development tools

https://tools.hana.ondemand.com/

HANA>Eclipse Mars

MİP sorumlusu demo

http://demo.tdc.sap.com/speeddemo/8817a6f329eb7404/

SCN – UI Development Toolkit for HTML5

https://store.sap.com/sap/cp/ui/resources/store/html/SolutionDetails.html?pid=0000000352

SAP HANA Cloud Platform

SAP HANA Cloud Platform hesabı https://account.hanatrial.ondemand.com adresinden hızlıca oluşturmak mümkündür. SAP HANA Cloud Platform’a giriş yaptıktan sonra  SAP Web IDE ve SAP HANA Cloud Portal servislerini aktif hale getirilir. Geliştirilecek uygulamada kullanılacak servis hedefleri oluşturularak uygulama geliştirme imkanı SAP Web IDE üzerinden mümkün olacaktır.

Bu yazı Çağrı Gürsoy tarafından yazılmıştır. Çağrı Gürsoy‘un Linkedin profili için lütfen tıklayınız. Yazının orjinaline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*