SAP S/4HANA – PP/DS (Gelişmiş Planlama)

Merhabalar,

Bugüne kadar SAP S/4HANA için 4 sürüm yayınlandı (1511, 1610, 1709 ve 1809). SAP S/4HANA ürünlerinin yenilik sayısı hızla artmaktadır.

SAP PP/DS Tarihçe

SAP APO’nun üretim planlama ve detaylı çizelgeleme modülü olan PP/DS, SAP S/4HANA’ya 1610 on-premise sürümüyle birlikte entegre edilmiştir. PP/DS’nin SAP S/4HANA’ya geçişi, SAP S/4HANA ile uyumlu bir süreç entegrasyonu ile birlikte ana veri ve işlemsel veriler için CIF altyapısında sadeleştirmeler içermektedir. Ayrıca, kapasite durumunu izlemek için Fiori tabanlı uygulamalar ile Gantt tabanlı üretim çizelgeleme panosu yer almaktadır.

Neden SAP PP/DS?

Üretim planlaması hem SAP ERP hem de PP/DS’te aynı temel ilkeleri izlemektedir. PP/DS’de üretim planlaması, SAP ERP sistemi ile aynı prosesleri kullanır. Ana veri kayıtlarına, özellikle üretim yerleri, malzeme ana verileri, ürün ağaçları (BOM), işyerleri, iş planları (PP’de) veya planlama reçetelerini (PP-PI’de) esas alınır. Planlama sonuçları planlı siparişler olup üretim gerçekleştirmek için üretim emirlerine dönüştürülür. Bunlar üretim siparişleri (PP’de) veya proses siparişleri (PP-PI’da) olmaktadır. Üretim, planlı siparişlere dayalı olarak yürütülen Seri Üretim (Repetitive Manufacturing – REM) de mümkündür.

PP/DS, çok gelişmiş çeşitli planlama özellikleri desteklemektedir.

• Sonlu / detaylı çizelgeleme, hazırlık matrisi, sıralama kısıtlamaları, min / max süreleri, alternatif modlar, tüm BOM seviyelerinde planlama değişikliklerinin yansıtılması, pegging kullanarak çok seviyeli malzeme akış görünürlüğü gibi gelişmiş planlama özellikleri.

• Simülatif (what-if) planlama yetenekleri

• Sektöre özgü planlama özellikleri (Otomotiv: RPM, MMP) (Mill: CDP), (Proses endüstrisi: kaynak ağı, kampanya, depo kapasitesi vb.)

• Sürekli akış (Conti-IO), Blok planlama, Kampanya planlama (Campaign Planning), Raf Ömrü ile planlama (Shelf-Life planning)

• Kompakt planlama, yük dengeleme, boşlukları kapat vb. birçok sezgisel yöntem (heuristikler +40)

• PP/DS optimizasyonu

PP/DS modülü PP ana verilerini kullanarak (iş planı, ürün ağacı, kapasite tanımları, çalışma saatleri, vardiya tanımları, hazırlık matrisleri gibi…), yapılacak operasyonların üretim kaynakları üzerine sonlu olarak yerleştirilmesi, sıralanması ve çizelgelenmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu işlemleri çeşitli heuristik yöntemlerle yapabildiği gibi, maliyet minimizasyonu mantığı ile çalışan optimizasyon yöntemlerini de kullanabilmektedir. PP/DS’in en önemli işlevlerinden olan çizelgeme optimizasyonunda amaç sisteme tanımlanacak farklı ürün grupları arasındaki imalat geçiş sürelerini (hazırlık) minimize etmek veya talebi zamanında karşılamaya çalışan bir çizelgeleme sonucu ortaya çıkarmaktır. Bunun için kullanılan optimizasyon genetik algoritma mantığına göre çalışmaktadır.

PP/DS çözümü ile aşağıdaki gelişmeler sağlanabilmektedir;

·        Ürün üzerindeki bütün talepleri karşılamak üzere hem üretim hemde satın alma için tedarik önerileri oluşturmak (Üretim Planlama)

·        Kaynak-sipariş çizelgelemesini planlamak ve optimize etmek (Detaylı Çizelgeleme)

·        Uzun tedarik süresi olan ve darboğaz kaynaklarda üretilen ürünleri planlamak

·        Teslimat sürelerini kısaltmak

·        Zamanında dağıtım performansını arttırmak

·        Hazırlık sürelerini minimize etmek

·        Üretim hatlarının verimliliğini arttırmak

SAP Note 1610 – On-Premise

SAP S/4HANA PP/DS için değişiklikleri tanımlayan sadeliştirme listesi

2372590 – Simplification List: Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1610

Kısıtlamalar ve uygulama önerileri

2382787 – Restrictions and Implementation Recommendations for Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1610

Sürüm notları

 2381624  – Release Information Note: Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1610

2353836 – Release Information Note: Monitor Capacity Utilization app, Production Scheduling Board app on SAP FIORI FOR SAP S/4HANA 1610, Release S/4HANA 10/2016

Fiori kütüphanesi: Production Scheduling Board

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2176’)

Fiori kütüphanesi: Monitor Capacity Utilization

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F1523’)/S6OP

PP/DS Help:

https://help.sap.com/doc/2b37de3188714044ae00efda7583a428/1610%20002/en-US/frameset.htm

S/4HANA 1610 açılış sayfası (https://help.sap.com/s4hana_op_1610) ve ardından Enterprise Business Applications -> Manufacturing -> Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS)

No alt text provided for this image

SAP Note 1709 – On-Premise

SAP S/4HANA PP/DS için değişiklikleri tanımlayan sadeliştirme listesi

2517109 – Simplification List: Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1709

Kısıtlamalar ve uygulama önerileri

2496856 – Restrictions and Implementation Recommendations for Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1709

Sürüm notları

2496628 – Release Information Note: Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1709

2489383 – Release Information Note: Monitor Capacity Utilization app, Production Scheduling Board app on SAP Fiori for SAP S/4HANA 1709

Fiori kütüphanesi : Monitor Capacity Utilisation – Object page

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2900’)/S9OP

PP/DS Help:

S/4HANA 1709 açılış sayfası ( https://help.sap.com/s4hana_op_1709 ) ve ardından Enterprise Business Applications -> Manufacturing -> Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS)

https://help.sap.com/viewer/2b37de3188714044ae00efda7583a428/1709%20002/en-US/69f3055130534338e10000000a154ce5.html

SAP Note 1809 – On-Premise

SAP S/4HANA PP/DS için değişiklikleri tanımlayan sadeliştirme listesi

2647972 – Simplification List: Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1809

Kısıtlamalar ve uygulama önerileri

2666947 – Restrictions and Implementation Recommendations for Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1809

Sürüm notları

2674523 – Release Information Note: Monitor Capacity Utilization app, Production Scheduling Board app on SAP Fiori for SAP S/4HANA 1809

2674488 – Release Information Note: Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1809

 PP/DS En iyi uygulamalar (Best Practices)

2712349 – Best practices for implementation of Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1709 and 1809

PP/DS Help:

S/4HANA 1809 açılış sayfası ( https://help.sap.com/s4hana_op_1709 ) ve ardından Enterprise Business Applications -> Manufacturing -> Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS)

https://help.sap.com/viewer/f899ce30af9044299d573ea30b533f1c/1809.001/en-US/69f3055130534338e10000000a154ce5.html

SAP S/4HANA 1610’dan veya SAP S/4HANA 1709’dan SAP S/4HANA 1809 sürümüne yükseltme yapmanız durumunda:

2643483 – S4TWL – Performance optimizations for publication of planning orders

Kurulum

PP/DS, S/4 çekirdeğinin bir parçası olarak standart kurulumda bulunur. Ancak, HANA veri tabanına sahip entegre live cache yüklemeniz gerekir. SAP S/4HANA PP/DS için yalnızca entegre live cache seçeneği desteklenir yani Live cache SAP HANA veritabanının bir parçasıdır. Live cache yükleme ve versiyon bilgileri aşağıdaki notlarda incelenebilir:

2074788 – Patch strategy for SAP HANA-integrated liveCaches

2074843 – Version Matrix for HANA integrated liveCaches

2037585 – Upgrade of SAP-HANA-integrated liveCaches

Boyutlandırma

Live Cache bellek ihtiyaçlarını boyutlandırmak için, Quick Sizer’ın HANA sürümü SAP S/4 HANA PP/DS’de kullanılabilir.

quick sizer HANA sürümü, live cache bellek gereksinimlerinizi belirlemenize yardımcı olur. “SAP S/4HANA ” altında “Advanced Prod. planning & sched” bulabilirsiniz.

Optimizasyon

S/4HANA PP/DS, planlama için optimizasyonu destekler. Bunun için tercihen ayrı bir donanıma sahip olması gerekir. Versiyon için S/4HANA Product Availability Matrix’e bakınız.

Optimizasyon boyutlandırması için:

https://websmp209.sap-ag.de/~sapidb/012002523100010357172015E/SizingSheetPPDSOpt.zip

PP/DS Optimizasyonu tarafından Sipariş Yaratma işlevi desteklenmemektedir.

Lisans

SAP S/4HANA için Üretim Planlama ve Detaylı Çizelgeleme özelliğini kullanabilmek için, back-end sistemde İleri Planlama ve Çizelgeleme özelliğini etkinleştirmelisiniz. Uygulama kılavuzunda, Genişletilmiş Planlama -> Temel Ayarlar -> İleri Planlama ve Çizegelemeyi Etkinleştir’i seçin.

No alt text provided for this image

İleri planlama ve çizelgelemeyi etkinleştir uyarlaması tarafından etkinleştirilen özellikler standart SAP S/4HANA Enterprise lisansının bir parçası değildir. Bu uyarlama aktif olarak ayarlanmışsa, Manufacturing for Planning and Scheduling özel lisansı gerekir.

Yenilikler Neler?

S/4HANA için PP/DS, CIF’i tek sistemde sadeleştirmekle kalmadı ve aşağıdaki konularda iyileştirmeler yapıldı:

• Ana veri bakımlarının uyumlu hale getirilmesi: malzeme ana verisi ve işyeri bakımı

• Basitleştirilmiş işlemsel veri entegrasyonu (Gelişmiş Planlama > Temel Ayarlar > Veri Aktarımı Ayarları seçilerek kontrol edilir)

• SAP ERP ve “Gelişmiş Planlama” malzemeleri ile entegre MRP Live yürütme

• Fiori uygulamaları: Monitor Capacity Utilization ve Production Scheduling Board

1709 On-Premise için:

• Lokasyon tanımlamada basitleştirme

• Kombine siparişler için destek (özellikle mill sektörü için)

• Kapasite ve vardiya bakımı için Fiori uygulaması

1709 ile gelen Yeni Programlar

Yarat – /SAPAPO/CREATE_LOCATION – Muhattap lokasyonu, Üretim Yeri, MİP Alanı, Sevkiyat Noktası

Güncelle – /SAPAPO/UPD_LOC_SP_PL  Üretim Yeri, MİP Alanı, Sevkiyat Noktası

Yeni BADI’ler

Muhattap yaratımı sırasında Muhattap lokasyonlarının yaratılması – /SAPAPO/LOC_CREATE

Lokasyon detaylarının değiştirilmesi – /SAPAPO/LOC_DETAILS

1809 On-Premise için:

• MİP alanları için gelişmiş planlama alanları

• Fiori Uygulaması Üretim planlama panosu (Production Scheduling Board) yan panelinde müşteriye özel alan desteği (genişletilebilirlik)

• ERP’ye sipariş aktırımı için performans iyileştirme 

Uygulama Konuları

S/4HANA PP/DS öncelikle, bir malzemenin ileri planlama için uygun olup olmadığını sınıflandırmayla başlar.

MRP Live ile birlikte planlandıysa, tüm ilişkili malzemelerin İleri Planlama ile ilgili olması önerilir. Bu, veri modellemesi, herhangi bir ürün ağacı seviyesindeki bir malzemenin PP/DS ile ilgili olduğu, ardından bu ürün ağacı seviyesinin üzerindeki malzemelerin de PP/DS ile ilişkili olması gerektiği anlamına gelir. Bu, ikincil ihtiyaçların liveCache veya PP/DS’de olmasını sağlar.

Buna ek olarak, işyerleri için gelişmiş planlama işaretlenmesi gerekir.

Bu yapıldıktan sonra, PDS’yi PP/DS’ye aktarma işi CURTOADV_CREATE işlem kodu ile (SAP menüsünde; Lojistik > Üretim > Ana Veriler > Gelişmiş planlama için PDS’yi seçin) gerçekleştirilir.

Bir malzeme Gelişmiş Planlama olarak belirlendikten sonra her zaman siparişleri entegre duruma geçer. Uyarlamada; Gelişmiş Planlama > Temel Ayarlar > Veri aktarımı için ayarlar seçilerek aktarım kontrol edilir. Bazı sipariş türlerinin entegre edilmesi gerekmiyorsa (örneğin: SD teslimat planı), gereksiz öğelerin işaretini kaldırın.

No alt text provided for this image

Not: PP/DS’de aşağıdaki nesneler entegrasyon modeli aracılığıyla entegre edilmektedir.

• Lokasyon (sadece 1610 on-premise)

• Dışarıdan tedarik için tedarik kaynağı (satın alma bilgi kaydı, sözleşmeler, teslimat planları)

• CDP (characteristics depended planning) kullanılması durumunda sınıflar ve karakteristikler

• Hazırlık grupları

• Bakım onarım siparişleri ve ağ planı (malzeme bağımsız)

• İpucu: Entegrasyon modeli ile aktarımı yapılacak tüm nesneleri görmek için CFM1 işlem koduna girdikten sonra Mantıksal sistem (SAP S/4HANA kendi mantıksal sistemi) adı girilir ve enter’a basılır.

Nesnelerin S/4HANA için PP/DS’ye nasıl entegre edileceğine dair detaylı olarak bahsedildiği not 2382787 – Restrictions and Implementation Recommendations for Production Planning and Detailed Scheduling for SAP S/4HANA 1610 okunması önerilir.

Eğer CDP kullanıyorsanız, Uyarlamada; Gelişmiş Planlama > Temel Ayarlar > Konfigürasyon şemasını belirle (CDP veya varyant konfigürasyonu) üzerinden bakımı yapılır. Bu uyarlamayı üst birim (Client) bazlı olarak yapmanız gerekir.

No alt text provided for this image

Karakteristiğe bağlı planlama ve varyant konfigürasyonu ile devam edilip edilmeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır, daha sonra yapılacak herhangi bir değişiklik büyük veri kaybına neden olabilir.

Not: SCM-APO ve SAP S/4HANA PP/DS birlikte kullanılabilir, ancak veri modellemesine dikkat edilmelidir.

PP/DS’de S/4HANA için sadece aktif model desteklenir.

PPM, S/4HANA için PP/DS’de desteklenmemektedir. Bu yüzden PPM’den PDS’ye geçiş yapmak gerekecektir. Bu, değişiklik aşağıdaki özellikleri etkileyebilir.

• Parametre verimliliği

• Genişletilmiş sipariş üretimi (EOG)

• Çoklu çıktı planlaması (MOP)

S/4HANA PP/DS’de yalnızca PDS mümkün olduğu için, yukarıdaki işlevsellik desteği yalnızca BADI yardımı ile sağlanabilir.

S/4HANA’da, dahili üretim için üretim versiyonları zorunludur.

Ana Veri Değişiklikleri

MİP Tipi “X0” gelişmiş planlama ile ilgili malzemeler için zorunlu değildir. Bunun yerine malzemenin ‘Gelişmiş planlama’ olarak işaretlenmesi yeterlidir.

SCM-APO-PP/DS’den geçiş yaparken, fark edilmesi gereken en temel değişiklik, aktif planlama versiyonun için malzeme ana verilerinin PP/DS’de bakımının olmamasıdır.

Eşlemenin, malzeme tablosu üzerinden CDS görünümüyle yapıldığını ve yeni alanlarla genişletilebilse de, standart eşlemeyi değiştirme seçeneğinizin bulunmadığını unutmayın. Eşleştirme SAP Note 2393581– Extensibility Feature for SCM Related Fields in Product Master for 1610 mevcuttur. Ayrıca Note  2590603 – Extensibility Feature for SCM Related Fields in Product Master from 1709 release Mapping listesi / varsayılan değerler bulunmaktadır.

Ek olarak, PP/DS ürün ana verileri (işlem kodu: /SAPAPO/MAT1) aktif planlama versiyonları için sadece görüntülenebilir ancak aktif olmayan planlama versiyonları için simülasyona bağlı parametrelerin bakımının yapılabilmektedir. Sadeleştirme nedenlerinden dolayı S/4HANA PP/DS’de bazı alanların varsayılan değerleri olduğunu bilmek gereklidir (örneğin: PP/DS ufku ürün ana verisinden tanımlanmamaktadır, bunun yerine model ve versiyon yönetiminden bakımı yapılabilir).

No alt text provided for this image

Ürün ve lokasyon ana verisinde, APO-PP/DS’den farklı olarak serbest alanlar için giriş standart değildir.

PP/DS planlayıcı tanımlaması lokasyon bağımsızdır. ( S/4HANA MİP sorumlusunun aksine)

S/4HANA’da desteklenen özel tedarik türleri

 • Subcontracting (Note 2670539)
 • Stok Nakli
 • Fantom
 • Alternatif Lokasyonda Üretim

S/4HANA da desteklenmeyen özel tedarik türleri

 • Başka üretim yerinden çekme
 • Doğrudan üretim/Sipariş ağı

Ürün ve İşyeri Oluşturma

SAP S/4HANA PP/DS’e özel ürün-lokasyon ve işyerleri oluşturulamamaktadır. Bu, SAP S/4HANA PP/DS’de kullanılacak olan “Gelişmiş Planlama” işaretlenmesi gereken tüm ürün ve işyerlerinin kullanılması anlamına gelir.

Kaynak ana verilerinin çoğu, PP/DS üzerinde (işlem kodu: /SAPAPO/RES01) herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaz. Ancak, bir CDP çözümü olan blok planlama gibi PP/DS’ye özgü özelliklerin, PP/DS kaynak bakımı üzerinden yapılması gerekir.

No alt text provided for this image

Kapasite kullanımı yalnızca üretim kaynakları için kullanılabilir. Kaynaklar için değişiklik aktarımı kapatılamaz.

S/4HANA da Storage Location ve Subcontracting MİP alanları için Handling Resource yaratımı mümkün olmadığından bu tip kaynakların PP/DS tarafında yaratılması gerekir. Bunun için /SAPAPO/COPY_RESOURCE_HU programı kullanılabilir.

Üretim Veri Yapısı – PDS (Production Data Structure)

PPM desteklenmemektedir.

Başlangıç aktarımı ve güncelleme için işlem kodu: CURTOADV_CREATE

Sipariş Ürün Ağaçları ve Proje Ürün Ağaçları için işlem kodu: CURTOADV_CRT_FOCUS

PDS değişikliği için BADI: CUSLNTRTO_ADDIN

Fantom yapılar dahil olmak üzere tüm PDS ler için üretim versiyonu zorunludur.

Üretim versiyonu blokaj durumu: bloke edilmedi olmalı.

Tahmin Yönetimi ve Mahsuplaştırma

PP/DS, S/4HANA ile gömülü olan tek APO çözümü olduğundan, S/4HANA’da tahmin yönetimi ve oluşturma işleminin yapılması ve bunu PP/DS ile entegre etmesi gerekecektir. Bunu başarmak için iş sürecinizi değiştirmeniz gerekecektir. Tahmin verisi PP/DS’de manuel olarak girilir veya S/4HANA’nın MD61 işlem kodundan oluşturulur.

CDP ve CBF için özellikler ile planlama yaparken tahminlere dayalı özelliklerin desteklenmediğini unutmayın.

APO DP’den S/4HANA’ya aktarılan tahmini, SAP S/4HANA PP/DS’ye kopyalamak üzere çoğaltmanız gerekirse, özel bir geliştirme yapmanız gerekir.

Mahsuplaştırma süresi, SAP S/4HANA PP/DS’de takvim günlerinde cinsinden ve SAP S/4HANA’da ise çalışma günlerinde cinsinden hesaplanır.

Haftalık, aylık ve SCM-APO-PP/DS’deki kullanıcı tanımlı mahsuplaştırma tanımlamaları S/4HANA PP/DS için desteklenmez.

Ayrıca, CDP ve CBF için karakteristik bazlı tahminlere ilişkin satış siparişleri ile mahsuplaştırma artık desteklenmemektedir.

Mahsuplaştırma için tahmin dönemlerini destekleyecek yeni bir mahsuplaştırma türü olan “Döneme Dayalı Tüketim” de desteklenmektedir. Daha fazla ayrıntı için, bkz. SAP Note 2567437 – Forecast consumption with mode 5 (Period-Based Consumption) for Advanced Planning materials ve ayrıntılar için SAP Note 2382787‘nin “Tahmin Tüketimi” bölümünü okumanız önerilir.

No alt text provided for this image

PP-PI / Reçeteler:

Farklı reçeteler arasındaki evreler arasında ilişki desteklenmemektedir.

Malzeme miktar hesaplaması (Material quantity calculation) desteklenmemektedir.

Product flow desteklenmemektedir.

Harici İşlem

Fason süreçleri, S/4HANA’daki tasarıma uygun olarak, SAP S/4HANA PP/DS’deki bileşenler için fason MİP alanlarının olarak modellenmiştir. Taşeronluk sadece ana üretim planlaması ile desteklenir. Dolayısıyla, fasoncu için kısıtlı bir planlaması mümkün değildir. Ayrıca, 1050 numaralı lokasyon türü olan taşeron kullanıldığı unutulmamalıdır.

No alt text provided for this image

Ayrıntılar için SAP not 2518497 – PP/DS for SAP S/4HANA: Subcontracting support for Advance Planning Materials kontrol etmeniz önerilir.

Bazı işlerin fasoncu için sonlu çizelgeleme modelinin gerekli olması durumunda: her bir satıcı için ayrı bir depo yeri, biri sadece satınalma talebi oluşturmak için harici denetim anahtarı, biri kaynak kapasite yönetimi ve sipariş planlaması için dahili denetim anahtarı içeren 2 işlemli bir iş planı ile bir çözüm tasarlanabilir.

BAdi’s ve User Exits

SAP S/4HANA PP/DS bazı BAdi’leri, Enh.Spots’i ve kullanıcı çıkışlarını kaldırdı, özellikle;

• Ana veriler

• Sadece veriyi değiştiren birçok CIF APO girişi

• Sadece PPDS’nin kapsamı dışında kalan işlemsel veriler

Ana fikir, ERP’de ve PP/DS’de, verileri tek bir sistem olarak farklı kılan eşleştirmenin değiştirilemesidir. Bu nedenle, S/4HANA PP/DS’e geçmeden önce özel kod uygulamalarınızı gözden geçirmeniz önerilir.

Emniyet Stoğu

APO-PP/DS’de aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

• Beklenmedik şekilde yüksek ihtiyaçları karşılamak için kullanılan sanal emniyet stoğu. Bu aynı zamanda, planlamacının gecikmiş bir tedariği durumunda, ne kadarının hemen güvenlik stoğu ile karılanacağını ve ne kadarının geciktirildiğini görmesine yardımcı olur.

• Üretimdeki gecikmeleri veya sorunları çözmek için gereken gerçek emniyet stoğu seçeneği

Gerçek emniyet stoğu S/4HANA PP/DS’de desteklenmemektedir. S/4HANA PP/DS’de desteklenen yöntemler, heuristikler yani sezgisel yöntemlerdir. Mevcut heuristiği kopyalayabilir, model ve versiyon yöneiminde /SAPAPO/MVM’den emniyet stoğunun kontrolünü kaldırabilir (ayrıca, gerekirse /SAPAPO/MVM’deki emniyet stoğunun özelleştirilmesini de yapabilir) ve gerçek emniyet stoğu oluşturmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Malzeme İhtiyaç Planlaması

Standart olarak S/4HANA PP/DS, yalnızca gelişmiş planlama ile planlama ve terminlemeyi destekler. SAP Note 2382787‘nin “MRP Live” bölümünde belirtilen kısıtlamaların bulunmaması durumunda, MRP live kullanılması önerilir.

No alt text provided for this image

Ayrıca SAP ERP’den SAP S/4HANA’ya geçişte kontol için SAP note 2216435 – Pre-checks for PP-MRPkullanılmalıdır.

MD01N – MRP live işlem kodu ile:

 • Gelişmiş Planlama parametresi aktif olan malzemeler için Ürün Heuristiğini çalıştırır.
 • Diğer tüm malzemeler için MRPlive çalışır.

Heuristikler ve Planlama Prosedürleri

Sadeleştirme nedenlerinden dolayı aşağıdaki heuristik yöntemler desteklenmemektedir.

 • SAP_DEPL_MUL – PP/DS Deployment Multiple Products
 • SAP_DEPL_SNG – PP/DS Deployment Single Product
 • SAP_PP_CTP – Planning Shortage Quantities for CTP
 • SAP_SNP_MULT – SNP –> PP/DS Conversion for Many Prods
 • SAP_SNP_SNGL – Individual Conversion SNP –> PP/DS
 • SAP_SNP_LLC – Stage-Numbering Algorithm for SNP
 • SAP_MRP_002 – Product Planning (Plan Comp Immediately)
 • SAP_PP_MRPDS – MRP-Based Det. Scheduling: Order Network
 • SAP_PP_20 – Stage-Numbering Algorithm
 • SAP_PP_023 – Propagation of descriptive char. Values
 • SAP_PP_018 – Create Safety Stock in SAP liveCache
 • SAP_PP_003 – Planning of Shortage Quantities

Ek olarak standart planlama prosedürleri, , 3-Cover Dependent Requirements Immediately, 5-Multilevel ATP Check ve 7-Length-Based Planning Procedure desteklenmez. Bu, çoğunlukla desteklenmeyen CTP ve gATP kullanımlarından kaynaklanmaktadır.

Ancak çok seviyeli otomatik planlama, CTP işlemi olmadan özel belirlenmiş planlama prosedürleri ve heuristik yöntemler kullanılarak kullanılabilir.

Advanced-ATP

SAP S/4HANA PP/DS içinde gATP mevcut değildir. İzlenen temel ilke, S/4HANA PP/DS’nin, gelişmiş ATP’ye bileşen kontrolü için planlı sipariş / üretim / proses siparişlerine entegre edilmesidir. Bu durumda, gelişmiş ATP ile entegrasyon liveCache’deki siparişleri kontrol etmeyecek olup bunun yerine PP siparişlerini kontrol edecektir.

Ayrıca tutarlı bir sonuç için, liveCache’deki siparişlerin PP siparişleriyle aynı bileşenlere sahip olmasını gerektirir. Bu kısıtlama PP siparişlerinin PP/DS’deki ek özelliklere sahip CDP, değiştirilebilirlik grubu vb. gibi iş süreçlerini etkiler.

Ayrıntılar için SAP notu 2382787‘deki ” Availability to Promise Integration ” bölümünü kontrol etmeniz önerilir.

No alt text provided for this image

Fiori Uygulamaları

SAP S/4HANA PP/DS ile birlikte aşağıdaki Fiori uygulamaları yer almaktadır.

Production Scheduling Board

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2176’)

Monitor Capacity Utilization :

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F1523’)/S6OP

Monitor Capacity Utilization – Object page (1709)

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2900’)/S9OP

S/4HANA on-premise 1709’dan itibaren, S/4HANA PP/DS’de kapasitesi kullanımı yönetmek için bir Fiori uygulaması vardır. Bu güçlü uygulama, kapasite durumunu / kullanımını görmenize yardımcı olur.

No alt text provided for this image

• İşyerleri için kapasite ihtiyacı ve mevcut kapasite görüntülenir.

• KPI’ları kullanarak kritik ve aşırı yük durumlarını önceliğe göre değerlendirilir.

• İşyerleri için geçmiş siparişler ve işlemler (backlog) görülür.

• Tüm açık siparişleri karşılamak için gerekli kapasite, değerlendirme ufkunda görünür.

• Vardiya, gün veya hafta gibi belirlenmiş dönem tiplerine göre işyeri kapasite kullanımı görselleştirilir.

No alt text provided for this image

Bu uygulama, simülasyon modunda vardiyalarınızı ve işlemlerinizi değiştirmenize yardımcı olur ve daha sonra sipariş türüne veya malzeme gibi farklı parametrelere bağlı olarak kapasite durumunu / kullanımını görmenize yardımcı olur.

No alt text provided for this image

SAP S/4HANA PP/DS ile, Fiori tabanlı Gantt şemasını kullanan Üretim Planlama Panosu uygulaması bulunmaktadır. Uygulama SAP S/4HANA 1610’da tanıtılmış, 1709 sürümünde ve daha sonraki paketlerde (FPS01, FPS02, .. ) daha da geliştirilmiştir. Üretim planlama panosu tarafından desteklenen işlevlerin listesi aşağıdaki gibidir:

·        Grafik Ekran Üzerinde Manuel Terminleme, Sürükle ve Bırak

·        Çizelgeleme Heuristikleri

·        Heuristik – Manuel Sıralama

·        Uyarı Monitörü (tarih / saat ihlallerini ve aşırı yükleri izlemek için)

·        Bileşen Sorunları – Eksik Miktar, Gecikme

·        Girdi-çıktı ilişkisinde ihtiyaç nesnesi hakkında bilgi

·        Alternatif Kaynak ile Planlama

·        Kaynak kullanımını görüntüle

·        Sipariş İlişkilerini Görüntüle (Siparişler ve işlemler için ağ görüntüsü)

·        Çizelgeleme ve planlama günlükleri

·        Manuel Sipariş yaratma, değiştirme, silme, tedarik kaynağını değiştirme

·        Özelleştirme, ayarlar ve varyant Yönetimi

·        Görsel tanımlama veya mantıksal özet için nesneleri vurgulama

No alt text provided for this image

Üretim Planlama Panosu tarafından desteklenmeyen işlevler:

·        Üretim Kampanyası

·        Blok Planlama

·        Board’ın çağrıldığı planlama versiyonu ile aynı versiyondaki kaynak anaverisini düzenleme

·        Çalışılmayan zaman ve kesinti aralıkları yaratma

·        Zaman profili ayarları “Segments” ve “Çalışılmayan Zamanları Sakla”

·        Herhangi bir operasyona referans göstermeden bağımsız olarak sipariş yaratma

Üretim planlama panosu ile ilgili daha detaylı bilgi için:

Production Scheduling Board

Kombine Sipariş

S/4HANA on-premise 1709’dan itibaren üretim / proses siparişleri için sipariş kombinasyonu desteklenir. Detaylar PP/DS Help sayfasında bulunabilir. S/4HANA 1709 açılış sayfası ( https://help.sap.com/s4hana_op_1709 ) ve ardından Enterprise Business Applications -> Manufacturing -> Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS) -> Extended Orders > Combined order scheduling ve SAP note 2501607 incelenebilir.

No alt text provided for this image

APO ve IBP entegrasyonu

SAP S/4HANA PP/DS, SCM-APO veya IBP ile birlikte kullanılabilir, ancak veri modellemesi hiçbir veri bağımlılığı olmaması sağlanmalıdır.

Bir süreç açısından hem SCM-APO, IBP ve hem de SAP S/4HANA PP/DS’in siparişleri (örneğin: planlı siparişler) çizelgelemesi bir karmaşıklık yaratabilir.

APO ve Gelişmiş Planlama, aynı S/4HANA sistemi ile yan yana farklı veri setleriyle birlikte kullanılabilir. Ancak, veriler birbirleriyle değiştirilemez yani, APO-SNP siparişi, SAP S/4HANA PP/DS için girdi olarak kullanılamaz. Daha detaylı bilgi için SAP Note 2456834– Transition Guide for SAP APO incelenmelidir.

IBP veya DP / SNP sonuçlarından elde edilen uzun dönemli planlama sonuçları planlı birincil ihtiyaçlar olarak S/4HANA’ya yazılabilir. 

IBP sistemi ile, zaman serisi planlama için (IBP tedarik ve talep planlama) CPI-DS entegrasyon aracı ve sipariş temelli planlama için (IBP yanıt planlama) SDI kullanılarak bağlantı sağlanmaktadır.

Bu yazı Çağrı Gürsoy tarafından yazılmıştır. Çağrı Gürsoy‘un Linkedin profili çin lütfen tıklayınız. Yazının orjinaline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*