SAP MM Modülü Satıcı Değerleme Süreci ve Uyarlamaları

Bu yazımızda uzunca bir süredir yazmayı planladığım SAP MM Modülünde Satıcı Değerleme süreci ve uyarlamalarından bahsedeceğim. SAP sisteminde tanımlı olan bir satıcı için çeşitli ölçütler kullanılarak satıcı değerlemesi yapılabilmektedir. SAP MM Modülünde Satıcı değerlemesi, belirlenen ölçütler ve bu ölçütler için verilmiş olan ağırlıklara göre satıcıdan yapılmış olan (geçmiş) alımların sistem tarafından değerlendirilmesi ve satıcıya puan verilmesi işlemidir.

Teslimat, kalite ve fiyat ölçütleri satıcı değerlemesinde çoğu işletme tarafından kullanılan ve SAP ERP sistemi ile birlikte ön uyarlama olarak gelen ölçütlerdir. SAP ERP sisteminde bu ölçütlerin her birisi için alt ölçütler de tanımlanabilmekte ve bu alt ölçütler bazında da değerlendirme sonucu alınabilmektedir. Mesela teslimat ölçütüne ‘Teslimat tarihine uygunluk’ ve ‘teslimat miktarına uygunluk’ gibi iki alt ölçüt tanımlanıp değerlendirme bu detayda yapılabilir.

Satıcı değerlendirmesinde kullanılan ve sistemde ön tanımlı olarak gelen yukarıdaki ölçütler için sistem tarafından otomatik olarak değerlendirme yapılabilmektedir. Uyarlama ile eklenen yeni ölçütler için değerlendirme puanı manuel olarak girilebilir veya ilgili alanda bulunan user exitler kullanılarak, onlarında otomatik olarak hesaplanması sağlanabilir. Satıcı değerlendirme işlemleri satınalma organizasyonu bazında yapılır. Aynı satıcı için farklı satınalma organizasyonlarında farklı değerlendirme sonuçları olabilir.

Satıcı Değerleme Uyarlamaları

Satıcı değerlendirmesi ile ilgili uyarlamalara, aşağıdaki uyarlama menüsünden ulaşılır. Bu ekrana ulaşabilmek için işlem kodu alanına SPRO yazıp açılan ekran üzerinde SAP Referans IMG butonuna basmanız gerekmektedir.

Açılan ekranda aşağıdaki menü yolu takip edilir ve Satıcı Değerlendirmesi için gerekli uyarlamalar adım adım gerçekleştirilir.

satıcı değerlendirme
Satıcı Değerlendirme Uyarlama Menüsü

Satıcı Değerlemesi Ağırlıklandırma Anahtarlarının Tanımlanması

Satıcı değerlendirme işlemlerinde kullanılacak olan ağırlıklandırma anahtarları yukarıdaki uyarlama menüsünde görünen Ağırlıklandırma anahtarlarının tanımlanması menüsü ile olmaktadır. Uyarlama adımı çift tıklandığında sistemde önceden tanımlı olan ağırlıklandırma anahtarlarının yer aldığı aşağıdaki liste ekranı gelir.

satıcı değerlendirme
Ağırlandırma Anahtarı Tanımlama Ekranı

Yeni bir anahtar tanımlamak için ekranın üzerindeki Yeni Girişler butonuna basılır. Ağırlıklandırma anahtarı için kod ve tanım bilgisi girilerek yeni anahtar tanımlanmış olur.

01 Ağırlıklı Anahtarı 01 değeri default olarak SAP Standartlarında bulunun ağırlık anahtarı olarak sistemde bulunmaktadır. Sizler yine bu ağırlık anahtarını kullanabilir veya kendinize özel ağırlık anahtarı oluşturabilirsiniz. Ağırlık Anahtarı tanımlamasında her zaman mevcut standardı kopyalayarak yeni bir ağırlık anahtarı oluşturmanızı tavsiye ederim.

Satıcı Değerlendirme Ölçütlerin Tanımlanması

Satıcı değerlendirme işlemlerinde kullanılacak olan ölçütler ve bu ölçütlere bağlı alt ölçütler bu adımla tanımlanır. Bu uyarlamaya yukarıdaki uyarlama menüsündeki Ölçütlerin Tanımlanması menü adımından gidilir. Uyarlama adımı çift tıklandığında sistemde tanımlı ölçütlerin listelendiği aşağıdaki ekran gelir.

satıcı değerlendirme
Ölçütlerin Tanımlaması Uyarlama Ekranı

Ekranın sağ tarafında tanımlı ölçütler liste halinde yer alır. Ekranın sol tarafından ise alt ölçütlere ulaşılabilmek için uyarlama ağacı yer almaktadır. Değerlendirme ölçütü için ‘ölçüt kodu’, ‘ölçüt tanımı’ ve ‘kısa metin’ girilerek tanımlama yapılır. Mevcut olan bir ölçütün alt ölçüt bilgilerini düzenlemek için ise öncelikle ekranın sağ tarafından ilgili ölçüt satırı seçilmeli ve daha sonra ekranın sol tarafındaki uyarlama menüsünden Alt Ölçütler adımı seçilmelidir. Alt ölçütler adımı seçildiği zaman sistem seçilen ana ölçüt için alt ölçütleri aşağıdaki şekilde açar.

satıcı değerlendirme
Alt Ölçütler Uyarlama Ekranı

Alt ölçüt tanımlama ekranı önemli bir ekrandır. Ölçütlerin sistem tarafından otomatik hesaplanıp hesaplanmayacağı, eğer hesaplanacaksa hangi parametreye göre hesaplanacağı bu adımla belirlenir. Alt ölçüt ve Ölçüt tanımı alanlarının hemen yanında yer alan Klnc.Çkş. ve Belirleme Ynt. alanları hesaplama yönteminin belirlenmesini sağlar.

Eğer değerlendirme hesaplamalarında SAP ERP sistemi standart hesaplamaları haricinde bir yöntem kullanılacaksa Klnc.Çkş. alanı tıklanmalıdır. Bu alanın tıklandığı zaman ilgili değerlendirme programı içerisindeki kullanıcı çıkışına (user exit) kodlama yapılabilir.

Eğer değerlendirme hesaplamalarında SAP ERP sisteminde tanımlı olan standart hesaplama yöntemleri kullanılacaksa Belirleme Ynt. alanında uygun olan değer seçilmelidir. Arama yardımı ile ilgili değerler görüntülenebilir.

Eğer bu iki alanda boş bırakılmış ise sistem ilgili alt ölçüt için otomatik hesaplama yapmayacak ve bu ölçütün değeri değerlendirme esnasında kullanıcı tarafından manuel olarak girilecek demektir.

Satınalma Organizasyonu Verilerinin Tanımlanması

Satıcı değerlendirmesi için ölçüt ağırlıklarının girilmesi ve ölçütler ile ağırlık anahtarı arasındaki ilişkinin kurulması bu uyarlama adımı ile yapılır. Bu ilişkiler satınalma organizasyonu bazında kurulur. Bu uyarlamaya yukarıdaki uyarlama menüsündeki Satınalma Organizasyonu Verilerinin Bakımını Yap adımından gidilir. Uyarlama adımı çift tıklandığında aşağıdaki ekran açılır.

satıcı değerlendirme
Sarıcı Değerleme Satınalma Organizasyonu Verilerinin Tanımlanması

Ekranın sol tarafında uyarlama ağacı, sağ tarafından ise daha önceden uyarlaması yapılmış olan satınalma organizasyonları yer alır.
Ekranın sağ tarafında yer alan satınalma organizasyonuna ait uyarlama detaylarına ulaşmak için ilgili satır seçilerek sol taraftaki uyarlama ağacından yapılmak istenen uyarlama seçilir.

Ana ölçütlerin uyarlanması için satınalma organizasyonu satırı seçildikten sonra uyarlama ağacındaki Ana Ölçüler adımı çift tıklanmalıdır. Sistem ekranın sağ tarafında ana ölçüt listesini aşağıdaki açar.

satıcı değerlendirme
Satınalma Organizasyonu Ana Ölçütler Uyarlama Ekranı

Bu ekranda ilgili SA organizasyonu için kullanılacak olan ana ölçütler girilir. Ana ölçütün yanında yer alan manüel bakım sütunu ise ilgili ana ölçütün nasıl değerlendirileceğini belirler. Eğer bu alan tıklanırsa ilgili ölçüt için satıcı değerlendirme sonucu nu kullanıcı manüel olarak girecek demektir.

Ana ölçüte bağlı alt ölçütlerin uyarlanması içinse bu ekranda ilgili ana ölçüt satırı seçilerek ekranın sol tarafındaki uyarlama menüsünden Alt Ölçütler adımı çift tıklanır. Sistem aşağıdaki ekranı açar.

satıcı değerlendirme
Satıcı Değerleme Satınalma Org. Bazında Alt Ölçütler Uyarlama Ekranı

Bu ekranda ise ilgili alt ölçütün ağırlık bilgisi ve yine manüel bakım durumu girilir. Burada görüldüğü gibi alt ölçütlere eşit ağırlık verilmek isteniyorsa ağırlık bilgisi alanına 1 değeri girilebilir. Eğer farklı ağırlıklar belirlenmek isteniyorsa buraya uygun değerler girilmelidir (bir alt ölçüte 3 diğerine 7 değerini girmek ağırlık olarak %30’a %70 yapmak demektir).

Satınalma organizasyonu bazında ana ölçütlerin ağırlıklandırması ise ekranın sol tarafındaki Ağırlıklandırma adımından yapılır. Bu adım çift tıklandığında sistem aşağıdaki ekranı açar.

satıcı değerlendirme
Satıcı Değerleme Satınalma Org. Bazında Ağırlıklandırma Uyarlaması

Bu ekranın en sol tarafında yer alan ağırlık sütununa ilgili ana ölçüt için ağırlık değeri girilir. Burada görüldüğü gibi alt ölçütlere eşit ağırlık verilmek isteniyorsa ağırlık bilgisi alanına 1 değeri girilebilir. Eğer farklı ağırlıklar belirlenmek isteniyorsa buraya uygun değerler girilmelidir (Ölçütlere toplamı 10 ya da 100 olacak şek ilde değerler girilerek oransal ölçeklendirme yapılabilir).

Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak ölçütlerin puanlamasının nasıl yapılacağı ise yine bu ekrandaki Otomatik Ölçütler İçin adımından yapılır. Bu adım çift tıklandığında sistem aşağıdaki ekranı açar.

satıcı değerlendirme
Satıcı Değerleme Satınalma Org. Bazında Otomatik Ölçütler İçin Uyarlaması

Bu ekranın sağ tarafında otomatik ölçütler için yapılacak puanlama liste şeklinde yer alır. Buradaki B sütununda ilgili otomatik ölçüt kodu yer alır. Arama yardımı ile sistemde tanımlı olan ölçüt kodları listelenebilir. Metin sütununda ise bu ölçüt kodunun tanım bilgisi yer almaktadır. Burada en kritik bilgiler ise yüzde oranı ve puan sütunlarında yer alır. Zira sistem otomatik hesaplamayı burada girilen kriterlere göre yapar. Yukarıdaki ekranda zamanında teslimat ölçütü için % 1 sapma olduğunda puanın 90’a düşmesi şeklinde uyarlama yapılmıştır. Yani satıcı malzemeyi teslim etmesi gereken süreden %1 saparak teslim ederse puanı 90 a düşecektir. Eğer bu sapma %10 olursa puanı 80’e düşecektir.

İlgili uyarlamalar yapıldıktan sonra ‘kaydet’ butonuna basılarak uyarlama işleminden çıkılır.

Satıcı Değerleme İşlemi ve Ekranları

Satıcı değerlendirmesi ME61 işlem kodu üzerinden yapılır. Aşağıdaki menü yolu üzerinden ME61 – Satıcı Değerlendirmesi Bakım Ekranı menüsüne ulaşabilirsiniz.

satıcı değerlendirme
ME61 – Satıcı Değerlendirmesi Bakım Ekranı

SAP ERP sisteminde bir satıcı için satıcı değerlendirmesi yapılmak isteniyorsa öncelikle bu satıcı için satıcı değerlendirmesi yapılacağının sisteme girilmesi (bakımının yapılması) gerekir.

Satıcı Değerlemesi Bakımının Yapılması

Satıcının değerlendirme kapsamına alınması ME61 işlem kodu ile yapılmaktadır. Yukarıdaki işlem menüsünden ME61 Bakımını Yap adımıyla bu tanımlamaya ulaşılır. Bu adım çift tıklandığında sistem aşağıdaki satıcı değerlendirmesi bakımı ekranını açar.

satıcı değerlendirme
ME61 Satıcı Değerlendirmesi Bakımı Ekranı

Bu ekranda satıcı değerlendirmesi yapılacak olan SA organizasyonu ve satıcı kodu girilir ve daha sonra ‘enter’ tuşuna basılır. Sistem değerlendirme tanımlamasının yapılacağı aşağıdaki ana ölçütler ekranını açar.

satıcı değerlendirme
ME61 Satıcı Değerlendirme Faturası

Bu ekranda satıcı değerlendirmesi için ölçütler yer almaktadır. Değerlendirme Verileri kısmında yer alan Ağırlık anahtarı alanı zorunlu bir alandır. Sistem ölçütler için ortalama puanı alırken seçilen ağırlık anahtarına göre hesaplama yapar. Ağırlık anahtarları uyarlanabilmekte olup ilgili uyarlamalar yukarıdaki başlıklarda bu kısım anlatılmıştır. Tanımlı olan ağırlık anahtarları arama yardımı ile listelenebilir. Toplam puan alanında ilgili satıcının önceden yapılan değerlendirme sonucuna göre top lam puan bilgisi yer alır. Eğer bu kısımda yer alan silme göstergesi alanı tıklanırsa ilgili değerlendirme için silme işlemi yapılmış olur.

Ana ölçütlerin değerlendirilmesi kısmında ise ana ölçütler alt alta yer almaktadır. Otomatik olarak hesaplanacak olan ana ölçütler için puan kısmı kapalı olarak gelirken manuel olarak girilecek ölçütler için bu alan açık olarak gelir.

Ana ölçütlere bağlı alt ölçütlere ulaşmak içinse ilgili ana ölçüt satırı çift tıklanır. Sistem ilgili ana ölçüt için aşağıdaki detay ölçütler ekranını açar.

satıcı değerlendirme


Alt ölçüt ekranından ‘geriye’ butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülür. İlgili bilgiler girildikten sonra ‘kaydet’ butonuna basılarak ilgili satıcı için değerlendirme bilgisi kaydedilir.

Otomatik Yeniden Satıcı Değerleme

Değerlendirme kapsamına alınan satıcı için otomatik olarak sistem tarafından değerlendirilecek ölçütlerin doldurulması amacıyla ‘Otomatik Yeniden Değerleme’ işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi yapmak için yukarıda anlatılan ME61 işlem koduna tekrar girilir.lir. Ana ölçütler ekranında ise işlem menüsünden aşağıdaki adım seçilerek sis temin otomatik değerlendirme yapması sağlanır.

satıcı değerlendirme
ME61 Otomatik Yeniden Değerlendirme Ekranı

Değerlendirme işlemi bittikten sonra sistem ana ölçütler kısmındaki değerlendirme sonuçlarını günceller. Değerlendirme sonucunun kullanılabilmesi için bu ekrandan çıkmadan önce mutlaka ekranın üzerindeki ‘kaydet’ butonuna basmanız gerekir.

Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması

Değerlendirmesi yapılan satıcıların değerlendirme sonuçlarını görmek ve karşılaştırmak için ME64 işlem kodu menüden adımından seçilmelidir. Bu adım çift tıklandığında sistem listeleme raporu için seçim ekranını açar.

satıcı değerlendirme
ME64 Satıcı Değerlendirme Karşılaştırma Raporu

Bu ekranda satınalma organizasyonu girildikten sonra satıcı kodu veya satıcı sınıfı bilgisinden bir tanesi mutlaka girilmelidir (sistemdeki tüm satıcılar için liste alınması öngörülmediğinden satıcı sınıfı veya satıcı aralığı girilmesi istenmektedir.)

İlgili bilgiler girilip ‘yürüt’ butonuna basıldığında sistem seçilen satıcıların değerlendirme sonuçlarını liste halinde getirir.

satıcı değerlendirme
ME64 Satıcı Değerlendirme Karşılaştırma Raporu

Raporda seçilen kriterlere göre satıcılar ve onların satıcı değerlendirme sonuçları liste halinde görüntülenmektedir. Herhangi bir satıcı ile ilgili detay değerlendirme sonucu görüntülenmek isteniyorsa satır çift tıklanarak detayı görüntülenebilir. Rapor ekranından ‘geriye’ butonuna basılarak çıkılır.

SAP MM Modülü ile ilgili diğer yazılarımız için buraya tıklayınız.

SAP Sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*