Malzeme Yönetimi – Malzeme Görünümleri – Satınalma GörünümüOkuma süresi 12 dakika

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP Sisteminde kullanılan modüllerden, MM Modülüne yani Malzeme Yönetimi Modülüne ait işlem kodlarından MM01, MM02 ve MM03 işlem kodları üzerinden ulaşılan Malzeme Oluşturma, Malzeme Değiştirme ve Malzeme Görüntüleme menülerinde kullanılan Malzeme Görünümlerinden Satınalma görünümüne değineceğiz.

SAP MM Modülüne ait doküman yada SAP MM Modülüne ait pdf dosyalarında bulunan en temel fonksiyonlar Malzeme Yönetimi, Satınalma Siparişi(SAS), Satınalma Talebi(SAT), Satınalma Mal Girişi(MIGO işlem kodu) ve Satınalma Fatura Girişi(MIRO işlem kodu) olarak öne çıkmaktadır.

Bu konumuzda da, SAP MM Modülünde Malzeme Yaratma/Oluşturma işlemine ait Satınalma Görünümü hakkında tüm detayları anlatacağım.


SAP Malzeme Oluşturma – Satınalma Görünümü Alanları

Temel Ölçü Birimi:

SAP MM Modülünde Malzeme Oluşturma/Yaratma menüsünde bir önceki konularımızdan olan Temel Veriler ekranında yer alan Ölçü Birimi alanına girilen alan değeri Satınalma Görünümünde de default olarak görünmektedir.

Örneğin, SAP MM Modülünde oluşturmak yada değiştirmekte olduğunuz bir malzemenin, Temel Veriler görünümünde ölçü birimi alanına ADT(adet) olarak girilen değer, SAP MM Modülü Satınalma Görünümü sekmesinde Temel Ölçü Birimi yine ADT olarak default olarak gelecek ve görünecektir.

SAS Ölçü Birimi:

Bir malzemenin SAP MM Modülü Satınalma Siparişi(SAS) için kullanılabilecek ölçü birimi bilgisidir.

Örneğin, vida ürününün Temel Ölçü Birimi ADT olarak sistemlerinizde yaşatılırken(üretimde ADT olarak tüketilirken), Satınalma esnasında KG cinsinden alımı yapılabilir. Bu durumda SAP Sisteminde malzeme kartı Satınalma Görünümünde SAS Ölçü Birimini KG olarak belirtmeniz durumunda, bu malzeme için açılan her satınalma siparişi kaleminde ölçü birimi otomatik olarak KG cinsinden gelecektir.


Değişken Satınalma Siparişi Ölçü Birimi(DĞŞ.SÖB):

Bu alan, satınalma siparişi ölçü biriminin değişken olmasını sağlar. Satınalma Ölçü Birimi, her satınalma siparişi(sas) ve tedarikçi listesi için değiştirilmesine olanak sağlar.

Bu alanın boş olması ilgili özelliğin aktif olmadığı, dolu olması ise bu özelliğin aktif olması anlamına gelir. Aktiflik özelliğini çeşitli konfigürasyonlar ile de yönetebilirsiniz.

Satınalma Grubu:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Satınalma Grubu, bir malzemenin tedariğinden sorumlu olan departmanı belirten alandır.

Bazı firmalarda ürün sorumluları tek bir departman çatısı altında yer almakta olup, sorumlu oldukları ürünler farklı olabileceğinden dolayı Satınalma Grupları kişi bazlıda uyarlanabilir.

Üretim Yerine Özgü Malzeme Durumu:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Üretim Yerine Özgü Malzeme Durumu alanı, Temel Veriler Görünümünde yar alan Malzeme Durumu alanına girilen değer default olarak görünmektedir. Bu ekrandaki malzeme, üretim yeri düzeyindeki malzeme durumunu tanımlar.


Vergi Göstergesi/Malzeme:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Vergi Göstergesi/Malzeme alanına girilen vergi göstergesi ile, malzemenin satınalma siparişi(sas) içerisinde yer verilmesi durumunda, kaleme ait vergi göstergesi otomatik olarak gelecektir. Vergi Kodu, satınalma koşullarını kullanarak fiyatın hesaplanması sırasında otomatik olarak belirlenir.

Bedelsiz Ürün:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Bedelsiz Ürün alanı, bir malzemede bir indirim hakkı olup olmadığının belirtildiği alandır.

Malzeme satıcılardan bir indirime hak kazanırsa bu değer görünmektedir.

Navlun Grubu:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Malzeme Navlun Grubu alanı, nakliye acentelerine ve şirketlerine nakliye bilgisi sağlamak için malzemeleri sınıflandırmak için kullanılır. Navlun grupları ve kodlarının konfigürasyonu SD Nakliye alanında tanımlanmıştır.

Navlun Grubu Uyarlamaları

Menü Yolu: SPRO–> Lojistik Yürütme–> Taşı–> Temel Bilgiler–> Mal Türleri Dizininin ve Mal Türlerinin Bakımını Yap


Otomatik Satınalma Siparişi:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Otomatik Satınalma Siparişi göstergesi, müşterinin satınalma taleplerinin(SAT) satınalma siparişine(SAS) dönüştürüldüğünde, SAS’ların otomatik olarak oluşturulmasını sağlar. Üretimi otomatik yapmak için, SAS ile ilişkili satıcının ana veri kadında bir başka gösterge ayarlanması gerekmektedir.

Parti Zorunluluğu:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Parti Zorunluluğu alanı, bir malzemenin parti bazlı takip edilip edilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Satınalma Değer Anahtarı:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Satınalma Değer Anahtarı alanı, tolerans limitlerinin satınalma değerlerinin girilmesine izin verilmesi amacı ile kullanılan bir alandır.

Satınalma Değer Anahtarı Uyarlamaları

Menü Yolu: SPRO–> Malzeme Yönetimi–> Satınalma–> Malzeme Ana Verileri–> Satınalma Değer Anahtarı Tanımlanması

İhtar:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan İhtar alanı, ürün tedarik edilen satıcıya, ürününü belirttiği tarihte teslim etmemesi durumunda gönderilecek uyarı veya mesajların hangi sıklıkla hatırlatma yapmasının isteneceği gün sayısının girildiği alandır.

SAP MM Modülünde, İhtar alanına girilen değer pozitif bir değer ise, satınalma siparişi(SAS) içerisinde ilgili malzeme için verilen vade tarihinden kaç gün sonra bu ihtarın veya hatırlatma ve uyarının yapılacağını belirtir.

SAP MM Modülünde, İhtar alanına girilen değer negatif bir değer ise, satınalma siparişi(SAS) içerisinde ilgili malzeme için verilen vade tarihinden kaç gün önce bu ihtarın veya hatırlatma ve uyarının yapılacağını belirtir.

SAP MM Modülünde, İhtar alanına girilen 2. ve 3. ihtar alanları ise, Malzeme Bilgi Kaydında kullanılır.

Eğer İhtar alanında herhangi bir tanımlama yok ise, malzeme ana veri içindeki bilgileri varsa kullanır.


Teyit Zorunluluğu:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Teyit Zorunluluğu işaretli olması durumunda, Tedarikçi veya Satıcının malzemeye ait satınalma sipariş bilgisini aldığının cevabı sistem üzerinde beklenmektedir.

Teslimat Açığı İçin Tolerans Sınırı:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Teslimat Açığı İçin Tolerans Sınırı alanına girilen yüzdelik değer, satınalma siparişine binayen yapılan mal girişinde, ilgili malzemeye ait eksik giriş yapılmasına hangi oranda izin verileceğini belirtmektedir.

Örneğin, bir ürün için %10 tolerans girildiğinde, 20 adet sipariş edilen bir üründen 18 adet geldi ise sistem malzeme girişini yaptırırken, 17 adet gelmesi durumunda sistem toleransın aşıldığını belirterek hata veya uyarı verecektir.

Teslimat Fazlası İçin Tolerans Sınırı:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Teslimat Fazlası İçin Tolerans Sınırı alanına girilen yüzdelik değer, satınalma siparişine binayen yapılan mal girişinde, ilgili malzemeye ait fazla giriş yapılmasına hangi oranda izin verileceğini belirtmektedir.

Örneğin, bir ürün için %10 tolerans girildiğinde, 20 adet sipariş edilen bir üründen 22 adet geldi ise sistem malzeme girişini yaptırırken, 23 adet gelmesi durumunda sistem toleransın aşıldığını belirterek hata veya uyarı verecektir.

Sınırsız Teslimat Fazlası Olanaklı:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Sınırsız Teslimat Fazlası Olanaklı alanına işaretlenen gösterge olması durumunda, siparişten fazla mal girişinin yapılmasını sağlamaktadır.


Sevkiyat Talimatı:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Sevkiyat Talimatı alanı, nakliye ve paketleme ile ilgili talimatlar yapılandırılmış ise, satınalma siparişi çıktısı ile birlikte satıcı veya tedarikçiye gönderilebilir. Bu alan değerinin Satınalma Siparişi Çıktısına eklenmesi gerekmektedir.

Sevkiyat Talimatı Uyarlamaları

Menü Yolu: SPRO–> Malzeme Yönetimi–> Satınalma–> Malzeme Ana Verileri–> Sevkiyat Talimatlarını Tanımla

Asgari Teslimat Miktarı:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Asgari Teslimat Miktarı alanı, tedarikçi veya satıcı değerlendirmesinde dahil edilecek mal girişi için yüzde olarak teslim edilmesi gereken SAS miktarının minimum yüzdesinin belirtildiği alandır. Bu alan, teslimat miktarı yetersiz olması durumunda tedarikçinin zamanında teslim edilmesi için iyi bir not almasını engeller. Böylelikle yıl sonlarında veya belirli dönemlerde gerçekleştirmiş olduğunuz Satıcı Değerlendime raporlarınız daha doğru sonuçlar verecektir.

Standartlaştırma Değeri Teslimat Termini Sapma:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Standartlaştırma Değeri Teslimat Termini Sapma alanı, satıcının ürünlerini teslim edeceğini belirttiği teslim tarihinden kaç gün farklı olduğunda satıcı değerlendirmesi için %100 varyasyon hesaplanacağını belirlemek için kullanılır. Bu alandaki girdi 10 ise, satıcı değerlendirme sistemi, SAS’ın teslimat tarihinden 10 veya daha fazla gün sonra teslim edilir ise, satıcının %100 not alacağını hesaplar.

Mal Giriş İşleme Süresi:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Mal Girişi İşleme Süresi, mal kabulu yapılan bir ürünün, üretim veya satışa gönderilmeden önce en fazla kaç gün kalite testlerine tabi tutulacağının belirtildiği alandır.


Kalite Stoku:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Kalite Stoku alanı, işaretlenmesi durumunda, malzemenin mal kabul işlemi yapıldıktan sonra kalite testlerine tabi olup olmayacağının belirlendiği alandır. Bu alan işaretli olması durumunda, mal kabul esnasında ürün kalite stoğunda görünecektir.

Kritik Parça:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Kritik Parça alanı göstergesi sadece bilgi amaçlı olup, bu malzemenin kritik öneme sahip olup olmadığını göstermektedir.

Satıcı Listesi:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Satıcı Listesi alanı özellikle Satınalma Departmanları için çok önemlidir. Bu alan gösterge işaretli ise, üretim yeri tedarik için bir satıcı listesi hazırlama zorunluluğu vardır. Satıcı listesi, bir satınalma siparişi oluşturulmadan önce hazırlanması gerekmektedir.

Kotalama Kullanımı:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Kotalama Kullanımı alanı, satınalma işleminde kota düzenlemelerinin nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen bir alandır.

SAP ERP Sisteminde bu alan bulunmakta iken, SAP S/4HANA sisteminde kotalama özelliği tüm malzemeler için kullanıldığından dolayı bu alan değeri hana ekranlarında bulunmamaktadır.

Kotalama Kullanımı Uyarlamaları

Menü Yolu: SPRO–> Malzeme Yönetimi–> Satınalma–> Kota Düzenlemesi–> Kota Düzenleme Kullanımını Tanımla

JIT İlişkili Kalem:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan JIT İlişkili Kalem alanı göstergesi, SAP Sisteminin teslimat planındaki malzeme için bir JIT Teslimat planının yanı sıra çağrılı bir sipariş üretim üretemeyeceğini belirler.

Üretici Parça:

SAP MM Modülü Malzeme Oluşturma/Değiştirme/Görüntüleme işlemi Satınalma Görünümünde yer alan Üretici Parça Numarası alanı, üreticinin parça numarası ve adını tutmaktadır.

Üretimde, bakımda veya satışta kullanılan malzemenin tedarik edildiği tedarikçi malzemenin üretimini yapan yer olmayabilip, sadece tedariğinin yapıldığı tedarikçi olabilir.


Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
0 0 vote
Article Rating

SAP Eğitimi İçin Tavsiye

SAPUZMAN.COM Blog sitemiz, siz değerli ziyaretçilerimiz için EDUANKA  firması ile özel bir anlaşma yapmış bulunmaktadır. EDUANKA Eğitim firması ile iletişime geçerek, kendilerine sapuzman.com sitesi üzerinden ulaştığınızı bildirmeniz durumunda, EDUANKA tarafından verilen eğitimlerden özel indirim hakkına sahip olacaksınız.

Online ve/veya yüz yüze, Kurumsal, Grup ve Bireysel eğitim alabilirsiniz.

Kendileri ile iletişime geçebilmek için yapmanız gerekenler, buraya tıklayarak EDUANKA firmasının web sitesine ulaşıp ilgililer ile iletişime geçebilir, veya 0 552 240 00 57 numaralı telefonu arayabilir, genel sorularınızı bilgi@eduanka.com mail adresine iletebilirsiniz.

Aşağıdaki linkler üzerinden eğitmen cv’sine ve modül eğitim müfredatlarına daha kolay ulaşabilirsiniz.

Umut Demirci hakkında 277 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments