SAP LSMW Oluşturma – SAP Sistemine Toplu Veri Aktarımı

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP Sisteminde neredeyse tüm modüller tarafından kullanılabilen SAP LSMW (Legacy System Migration Workbench) veri aktarma menüsünün 14 adımdan oluşan aşamalarını sırası ile anlatacağız.

LSMW işlemini toplu veri kayıtlarında kullanmaktayız. Bu menüye ihtiyaç duyma sebebimiz, toplu olarak sisteme aktarılmak istenen verilerin, fazla zaman almasından dolayı, tek seferde yada parçalı olarak LSMW menüsü üzerinden SAP Sistemine verileri aktarabiliriz.

Aktarma işleminin gerçekleştirilmesi için başlıca adımların yapılması gerekmektedir.


Komut satırına LSMW işlem kodu ile uygulama başlatılır.
Project / Subproject / Object veri yapısının isimlendirilmesi işlemi değişik veri yükleme şablonlarından ayrıştırma yapmak amacı ile kategorilendirilmektedir. Bundan dolayı her bir veri transferi için ayrı ayrı isimlendirme yapılabilir.

Project : Veri transferi için verilen proje ismidir. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alanda gelende veri aktarımın ait olduğu modül ismi yazılması ana gruplandırma olarak oldukça kullanışlıdır.

Subproject : Veri transferi için oluşturulan ana projenin alt projesidir. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alana genelde modülün bir alt kırılımı olan işlem ismi yazılması daha kullanışlıdır.

Object : Alt projeye bağlı iş nesnesi oluşturulur. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alanda veri aktarımının yapıldığı menü adı yazılması daha kullanışlı olacaktır.

Yapacağımız örnekte müşteri ana verisi oluşturma işlemi yapılacaktır. Buna paralel olarak project, subproject ve object alanlarını aşağıdaki gibi oluşturacağız.

Project alanına ZSD modül ismini yazdıktan sonra Yeni Giriş butonuna basarak Project tanımını, enter tuşuna basarak subproject ve tanımını ve yine enter tuşuna basarak object ve tanımını oluştururak Çalıştır butonu vasıtası ile LSMW adımlarına geçebiliriz.

sap lsmw şablonu oluşturma

1. Maintain Object Attributes

İlk adımda nesne tipi ve aktarım metodunun belirlenmesi yapılır. F8 veya Çalıştır butonuna basılarak bu adımın detayına geçilir.

LSMW şablonu ile Direct Input, Batch Input Recording, BAPI ve IDOC yöntemlerle veri transferi yapmak mümkündür. Bizler örneğimizde Batch Input Recording methodunu kullanarak veri aktarımını sağlayacağız.

Çalıştır butonu ile 1.adım detayına geldiğimizde, aşağıdaki ekran görüntüsünde bulunan ekran görüntüsü bizleri karşılayacaktır.

sap lsmw şablonu oluşturma
Display <–> Change butonu vasıtası ile Batch Input alanını işaretleyerek ve Güneş Dağ ikonuna basarak toplu girdi kaydedici ekranına ulaşılır.

sap lsmw şablonu oluşturma

Recording ekranında Yeni Kayıt butonu vasıtası ile Recording Bilgilerimizi gireriz. Recording tanımı olarak menü adını vermeniz daha kullanım açısından doğru olacaktır.

sap lsmw şablonu oluşturma
Enter tuşuna basarak işlemimize devam ederiz. Bir sonraki adımda aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen hangi işlem koduna ait veri girişini yapmak istediğimiz menü kodu bilgisi girilir.

sap lsmw şablonu oluşturma
Enter tuşuna basıldığında, ilgili menü otomatik olarak önümüzde açılır.

sap lsmw şablonu oluşturma

Müşteri Oluşturma XD01 menüsü açılır. Bu alanda Hesap Grubu bilgisini girerek enter tuşu vasıtası ile müşteri bilgilerini gireceğim ekrana ulaşıyoruz.

sap lsmw şablonu oluşturma

Sistemin zorunlu olarak belirttiği alanların veri girişini yaptıktan sonra enter tuşuna bastığımızda aşağıdaki record ekranı ve bu alanlara girdiğiniz veriler görülür.

sap lsmw şablonu oluşturma

Alanların teknik adlarını kendimiz istediğimiz şekilde yazabileceğimiz gibi, Default All butonu yardımı ile sistemin kendi isimlendirmesini yapmasına izin verebiliriz.

sap lsmw şablonu oluşturma

Bu durumda recording ekranının son durumu şu şekilde olacaktır.

sap lsmw şablonu oluşturma
Bu aşamadan sonra kaydet butonuna Batch Input alanında kayıt altına aldığımız recording ile eşleştirilerek kaydet butonuna basılır ve geri butonuna basılarak ikinci adıma geçilir.

sap lsmw şablonu oluşturma


2. Maintain Source Structures

Bu adımda kaynak veri yapısı oluşturulmaktadır.

sap lsmw şablonu oluşturma
Değiştir butonuna basarak yeni kayıt girilmesi için Yeni Kayıt butonuna basılarak yeni bir kayıt oluşturulur.

sap lsmw şablonu oluşturma

Enter tuşuna basılıp kaydet tuşuna basılarak bir sonraki adıma geçilir.

3. Maintain Source Fields

Bu adımda kaynak yapının alanları tanımlanacaktır.

sap lsmw şablonu oluşturma
Bu adıma başlamadan önce kolaylık olması amacı ile kendim şöyle bir yapı oluşturdum. Öncelikle 1 nolu adımda batch dosyamızı oluşturduğumuz adımları bir excel dosyasına alıyorum.

sap lsmw şablonu oluşturma
Akabinde 3 nolu adımda değiştir butonuna basarak alanların açılmasını sağlıyor ve aşağıdaki ekran görüntüsünde belirttiğim butona basarak toplu alan girişini yapacağım ekran açılıyor.
Bu alana excelde hazırladığım verileri kopyalayıp, alan türü ve kararkter sayısını girip kaydet butonuna basıyorum.

sap lsmw şablonu oluşturma

sap lsmw şablonu oluşturma
Akabinde kaydet butonuna basarak işlemi kayıt ediyorum. Alan isimlerini gerçek alan isimleri yapmayabilirsiniz. Ancak bu yapı hem işlevsellik hemde okuma açısından çok doğru bir yöntemdir.

Kaydetme işlemi sonucunda aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaşacaksınız.

sap lsmw şablonu oluşturma

4. Maintain Structure Relations

Bu adımda oluşturduğumuz record işlemini, az önce oluşturduğumuz yapı ile eşleştireceğiz.
Menü içerisinde girdiğinizde otomatik olarak bu alan dolu olarak gelmekte. Değiştir ve Kaydet işlemlerini gerçekleştirerek bu adımı geçebiliriz.

sap lsmw şablonu oluşturma

5. Maintain Field Mapping and Conversion Rules

Bu adımda temel olarak, kaynak ve hedef yapılarının eşleştirilmesi yapılmaktadır. Bu kısımda manuel el ile eşleştirme yapılabileceği gibi, SAP sisteminin sağlamış olduğu özellik ile otomatik olarak eşleştirme yapılabilmektedir.

Otomatik eşleştirme işlemi 3 nolu adımda kullandığım orjinal alan adları sayesinde otomatik olarak yapılabilmektedir.

Değiştir butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki ekran görüntüsünde paylaştığım alandan otomatik eşleştirme programını çalıştırabilirsiniz.

sap lsmw şablonu oluşturma

Otomatik eşleştirme butonuna basmanız sonucunda aşağıdaki ekran açılacaktır. Bu ekranda tamam butonuna basıyoruz.

sap lsmw şablonu oluşturma

Akabinde sistem otomatik olarak eşleştirme işlemini tamamlar. Ardından alanları kontrol etmenizde fayda görmekteyim.

sap lsmw şablonu oluşturma

Dip not olarak bazı sabit değer alanlar olabileceği için bu durumda SAP sisteminin yine bir özelliğini kullanarak, sabit değer alacak alanı seçip Constant butonuna basmanız durumunda kullanıcı bu alanda otomatik gelecek değeri seçebilir.

sap lsmw şablonu oluşturma

Kontrollerimizi yaptıktan sonra Kaydet butonuna basarak işlemi sonlandırıyoruz.

6. Maintain Fixed Values, Translations, User-Defined Routines

Bu adımı atlayabilirsiniz.


7. Specify Files

Bu adımda aktarım için kaynak dosyanın bilgisayardaki yeri belirlenmektedir.

Kaynak dosyayı oluşturma anlamında bazen sisteme girdiğiniz sıralama mümkün olmamaktadır.
Bundan dolayı excel dosyasını hazırlarken ben başlık ve satır alanında sırası ile 1 2 3 şeklinde alan değeri kadar yazı yazar ve akabinde batch dosyasını çalıştırarak, ekranda gelen değerlerden başlık verilerini oluştururum.

Özetle ilk önce şu şekilde bir excel oluştururum.

sap lsmw şablonu oluşturma
Sonrasında bu dosyayı bir txt dosyasına kopyalayıp kayıt eder ve specify files alanında lsmw şablonu olarak sisteme yüklerim.

sap lsmw şablonu oluşturma
6 nolu adımda sizi yukarıdaki ekran görüntüsü karşılar. Öncelikle değiştir butonuna basarak ekranı değişikliğe açık hale getirirsiniz. Akabinde Legacy data alanı üzerine çift tıklanır.

sap lsmw şablonu oluşturma
File kısmında excelden verileri kopyalayıp kayıt ettiğiniz txt dosyayı seçer, Name alanını yaptığınız işleme uygun bir şekilde işlersiniz. Tabulator alanı ve yükleme şablonunda başlıkları kullanacağınız için işaretlemeniz gereken alanı belirttim.

Bu işlemi yaptıktan sonra kaydet butonuna basarak değişiklikleri kayıt altına alabilirsiniz.

8. Assign Files

Bu adımda değiştir butonuna basıp, ekranı kaydet butonuna basarak kayıt edebilirsiniz.


9. Read Data

Yüklemiş olduğunuz txt dosyasının sap sistemi tarafından oluşturulması sağlanır. Aşağıda ekran görüntülerini görebilirsiniz.

sap lsmw şablonu oluşturma

sap lsmw şablonu oluşturma

10. Display Read Data

Bu adımda yüklenilen dosya içerisinde yer alan bilgilerin ön izlemesi yapılır.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi çalıştırma yapılır.

sap lsmw şablonu oluşturma

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi txt dosyasında ki veriler görüntülenir.

sap lsmw şablonu oluşturma

11. Convert Data

txt dosya içerisinde yer alan verilerin sap’ye uygun bir şekilde çevrilmesi için çalıştırılması gereken adımdır.
Yapılacak işlemler, aşağıdaki ekran görüntüsünde anlatılmıştır.

sap lsmw şablonu oluşturma
Rapor çalıştırılır ve aşağıdaki ekran görüntüsü oluşturulur.

sap lsmw şablonu oluşturma

12. Display Converted Data

Bu adımda, SAP sistemine uygun bir şekilde çevrim yapılan verinin gösterimi yapılır.

sap lsmw şablonu oluşturma
sap lsmw şablonu oluşturma

13. Create Batch Input Session

Bu adımda, verilerin içerildiği Batch dosyası oluşturulur ve yüklemeye hazır hale getirilir.

dsap lsmw şablonu oluşturma
sap lsmw şablonu oluşturma

14. Run Batch Input Session

Bu adımda, oluşturulan verilerin SAP sistemine yüklenmesi gerçekleştirilir.
Öncelikle yüklenilecek dosya seçilir ve İşlem tuşuna basılır.

sap lsmw şablonu oluşturma
Sistem önümüze verilerin nasıl yüklenileceğine dair bir ekran çıkarır.

sap lsmw şablonu oluşturma

Ön Alanda İşle : Bu seçenek seçildiğinde kullanıcı enter tuşuna basarak her kaydın oluşmasını sağlar.

Bizim hazırladığımız şablonda afaki veriler olduğu için bu seçeneği seçeceğiz.
Böylelikle hangi verinin nereye geldiğini görüp şablonumuzda alan başlıklarını oluşturabiliriz.

sap lsmw şablonu oluşturma
Yukarıdaki ekran görüntüsünde 1 nolu alan excelimizde Hesap Grubu olarak geçmesi gerektiğini anlamaktayız.

sap lsmw şablonu oluşturma
Yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan numaralara göre excel başlıklarını güncelleyip, tekrardan yeni dosyanızı oluşturup Specify Files adımından başlayarak işlemleri tekrarlayarak dosyanızı sisteme yükleyebilirsiniz.

Hataları Görüntüle : Bu seçenek işaretlendiğinde sistem hata aldığı durumlarda hata aldığı alanda kullanıcıya ekranı açar ve kullanıcının doğru veriyi girmesi sağlanır. Akabinde işlem bitene kadar yada yeni bir hatalı kayıt bulana kadar işlemine devam eder ve verileri sisteme yükler.

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…


Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*