Nakit Akış Projeksiyonu SAP Sisteminde Nasıl Yapılır? SAP Nakit Akış UyarlamalarıOkuma süresi 23 dakika

Bu yazımızda SAP Sisteminde Nakit Akış ve Likitide İşlemlerinin uyarlamaları ile ilgili olarak bilgi vermek istiyorum.

İlk olarak kavram analizinden bahsedecek olur isek, Nakit Akış bir şirketin tüm finansal verilerini, gün, hafta veya ay bazında, sistem üzerinde yer alan muhasebe belgeleri ve planlama verileri üzerinden yola çıkarak zaman içerisinde parasal tutarları gösteren bir projeksiyondur.

Nakit Akış ve Likitide Projeksiyonu Neden Yapılır, Kimler Kullanır?

Özellikle Finans Departmanlarında çalışanlar, Nakit Akış Raporunun bir numaralı müşterisidir.

Nakit Akış Raporu sayesinde, bir finansçı t zamanında şirket nakit durumunu görerek, nakit bulma yada tahsilat yapma zamanlarını planlayabilir.

Nakit Akış Projesi sıradan bir proje değildir. Finans uzmanlarının SAP sisteminde önce en azından kendilerinin takibini yaptığı bir nakit akış raporu şablonu olmasında fayda vardır.

Nakit Akış ve Likitide Projesi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

SAP Sisteminde, Nakit Akış Projeksiyonunun başarılı olabilmesi için aranan ilk şart SAP Sisteminde Denkleştirme İşleminin Yapılmasıdır.

Eğer denkleştirme işlemi yapılmıyor ise, raporunuzda ki ödeme ve tahsilatlar birbiri ile uyumsuz olacaktır ve t zamanında ki tutarlar sizleri yanıltacaktır.

Bundan dolayı Nakit Akış Projeksiyonu yapılırken aranılması gereken ilk şart Denkleştirme İşleminin sisteminizde yapılıyor olup olmamasıdır.


Şimdi yavaş yavaş Nakit Akış Uyarlamalarına geçmek istiyorum.

Nakit Akış Projeksiyonunu aşağıda belirtilen 3 hiyerarşik kırılımdan oluşmaktadır. Temel kategorilendirme işlemleri bu alandan yapılmaktadır.

1. Gruplama
A. Planlama Düzeyi
a.Planlama Grubu (Satıcı-Müşteri NYT Grubu)

Bu hiyerarşik yapıya uygun olarak yapılan uyarlamalar aşağıdaki gibidir.

1. Nakit Akış Projeksiyonu Gruplama Tanımları

Gruplama tanımları, Nakit Akış raporunun (FF7A-SAP İşlem Kodu) belirtilen filtrelemelere göre çalıştırılması durumunda oluşturulan raporun ilk hiyerarşik bilgilendirilmesinin yapıldığı alandır.

Sistem üzerinde kullanabileceğiniz Gruplama Yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda örnek bir Nakit Akış Projeksiyonu Gruplamasını bulabilirsiniz.

İlgili verilerin uyarlama tablosuna aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen yol üzerinden erişilebilir.
Bu menü üzerinden mevcut gruplama kırılımlarının kısa tanımları ve kodları değiştirilebilir, yeni grup kırılımı eklenebilir.

nakit akış sap

2. Nakit Akış Projeksiyonu Gruplandırma Yapı Bakımı

Bu alanda yapılan uyarlamalar ile Gruplama başlıklarının içerisinde ki planlama düzeyleri ile eşleştirmeler bulunmaktadır.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu uyarlamanın yapılacağı menü yolunu ve bakım tablosunu görebilirsiniz.

nakit akış sap

A-KASA Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı

nakit akış sap

Kasa Gruplaması E ve G Planlama Tipi üzerinden çalışmaktadır. E Planlama Tipi, planlama düzeyini referans ederken, G Planlama Tipi ana hesap düzeyini referans etmektedir.

Yukarıdaki gerçek tanımlamayı baz alacak olur isek, Kasa Gruplamasının içeriğinde 100* ile başlayan hesapların (G Planlama Tipi ile tanımlanan kayıt) tümünde aşağıda belirtilen planlama düzeyi tanımlanmış olan ana hesaplar baz alınarak kasa tutarı hesaplanmaktadır.

  • C0- TRY Kasa (E Planlama Tipi ile tanımlanan kayıt)
  • C1- USD Kasa (E Planlama Tipi ile tanımlanan kayıt)
  • C2- EUR Kasa (E Planlama Tipi ile tanımlanan kayıt)

B-BANKA Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı

nakit akış sap

Banka Gruplaması E ve G Planlama Tipi üzerinden çalışmaktadır. E Planlama Tipi, planlama düzeyini referans ederken, G Planlama Tipi ana hesap düzeyini referans etmektedir.

Yukarıdaki gerçek tanımlamayı baz alacak olur isek, Banka Gruplamasının içeriğinde +++++++++(tüm ana hesaplar), B harfi ile başlayan Planlama Düzeylerinin tanımlanmış olduğu ana hesaplar baz alınarak banka gruplaması yapılmaktadır.
Mevcut durumda kullandığımız Banka Planlama Düzeyleri aşağıdaki gibidir.

B0
Halk bank
B1
Vakıfbank
B2
Kalkınma
B3
Teb
B4
Akbank
B5
Şeker
B6
Garanti
B7
İş Bankası
B8
Yapı Kredi
B9
Ziraat
BA
Fiba
BB
Finans
BC
Alternatif
BD
Burgan
BE
Takas
BF
Deniz
BG
Odea
BH
Kuveyttürk
BI
Tr Finans
BJ
Asya Ktlm
BK
HSH Nord
BL
Abank
BM
Albaraka
BN
ING Bank

C-KREDİ KARTI Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı

nakit akış sap

Kredi Kartı Gruplaması için KK planlama düzeyi ve bu düzeye bağlı olan KK100 NYT Grubu kullanılacak iken, satıcılarda bu NYT grubu 5 karakter aldığından dolayı bu alanda +++++ bilgisi tanımlanmıştır.

D-KREDİLER Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Krediler Gruplaması için K0 Planlama Düzeyi, Özetleme Terimi KREDİLER olan ve 5 karakterden oluşan NYT Gruplarından ve Özetleme Terimi LEASING olan 5 karakterden oluşan ve 3. Karakteri 5 olan NYT Gruplarından oluşmaktadır.

Sistemde Krediler Gruplamasına ait olan NYT Grupları aşağıdaki gibidir.

NYT GrubuKısa TanımUzun Tanım
K0100Rotatif KrTL Rotatif Krediler
K0200Spot KrediTL Spot Krediler
K0300YatırımTL Yatırım Kredileri
K0400TicariTL Ticari Krediler
K0500LeasingTL Leasing Kredi
K0600Dğr KrediTL Diğer Krediler
K1100Rotatif KrDövizli Rotatif Krediler
K1200Spot KrediDövizli Spot Krediler
K1300YatırımDövizli Yatırım Kredileri
K1400TicariDövizli Ticari Krediler
K1500LeasingDövizli Leasing
K1600Dğr KrediDövizli Diğer Krediler

E-ALINAN SENETLER Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı

nakit akış sap

Alınan Senet Gruplaması tüm satıcılara ve müşterilere (+++++++ 7 haneli NYT Grubu) ait muhasebe belgelerinin içerisinde NS ve NT planlama düzeyine sahip belge tutarlarının toplamını referans etmektedir.


F-ALINAN ÇEKLER Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı

nakit akış sap

Alınan Çek Gruplaması tüm satıcılara ve müşterilere (+++++++ 7 haneli NYT Grubu) ait muhasebe belgelerinin içerisinde NC, NF ve NK planlama düzeyine sahip belge tutarlarının toplamını referans etmektedir. CİRO ÇEK’ler ise ana hesap bilgisi 101 ile başlayıp 98 ile biten tüm ana hesaplara ait çeklerin toplam tutarını göstermektedir.

G-VERİLEN SENETLER Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı

nakit akış sap

Verilen Senet Gruplaması tüm satıcılara ve müşterilere (+++++++ 7 haneli NYT Grubu) ait muhasebe belgelerinin içerisinde RS planlama düzeyine sahip belge tutarlarının toplamını referans etmektedir.

H-VERİLEN ÇEKLER Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı

nakit akış sap

Verilen Çek Gruplaması tüm 103 ile başlayan ana hesaplar içerisinde A ile başlayan planlama düzeylerine ait olan ve aşağıda gösterilen Planlama Düzeylerine ait muhasebe belgelerinin içerisinde RS planlama düzeyine sahip belge tutarlarının toplamını referans etmektedir.

A0
V.Ç. Gar
Verilen Çekler – Garanti
A1
V.Ç. Ak
Verilen Çekler – Akbank
A2
V.Ç. Koç
Verilen Çekler – Koç Bank
A3
V.Ç. Kuv
Verilen Çekler – Kuveyttürk
A4
V.Ç. Tr.Fi
Verilen Çekler – Finans Ktlm
A5
V.Ç. Fiba
Verilen Çekler – Fiba Bank
A6
V.Ç.Ypkrd
Verilen Çekler – Yapı Kredi
A7
V.Ç.Alter
Verilen Çekler – Alternatif B.
A8
V.Ç.Asya
Verilen Çekler – Bank Asya
A9
V.Ç.Burga
Verilen Çekler – Burgan
AA
V.Ç.Deniz
Verilen Çekler – Denizbank
AB
V.Ç. Finan
Verilen Çekler – Finans Bank
AC
V.Ç. Halk
Verilen Çekler – Halk Bank
AD
V.Ç. Odea
Verilen Çekler – Odea Bank
AE
V.Ç. İş
Verilen Çekler – İş Bankası
AF
V.Ç.Takas
Verilen Çekler – Takasbank
AG
V.Ç. TEB
Verilen Çekler – TEB
AH
V.Ç. TKB
Verilen Çekler – TKB

I-MÜŞTERİLER Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Müşteri Gruplaması M1,M2,M3 ve M4 planlama düzeylerine bağlı olan 7 haneli NYT Gruplarına ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.

Aşağıda M1,M2,M3 ve M4 planlama düzeylerine bağlı olan NYT Gruplarını görebilirsiniz.

NYT Grubu
Planlama Düzeyi
NYT Grubu Kısa Tanım
M11-001
M1
İnşaat Mşt
M11-002
M1
Enerji Mşt
M11-099
M1
Diğer Mşt
M11-101
M1
İnşaat Mşt
M11-102
M1
Enerji Mşt
M11-199
M1
Diğer Mşt
M12-001
M3
GiYd Mşt
M21-001
M2
Kira Mşt
M21-002
M2
Srbst Tük
M21-003
M2
Lojistik
M21-004
M2
Daire Mşt
M21-005
M2
Enrj Piy M
M21-006
M2
Taşeron
M21-008
M2
Mal ve Hiz
M22-001
M4
GdYd Mşt
Q1-001
M1
A Bank
Q1-002
M1
B Bank
Q1-003
M1
C Bank
Z1-0001
M1
Gi İnşaat
Z1-0002
M1
Gi Turizm
Z2-0001
M1
Gd İnşaat
Z2-0002
M1
Gd Turizm

J-SATICILAR Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Satıcı Gruplaması S1,S2,S3,S4 ve SA planlama düzeylerine bağlı olan 7 haneli NYT Gruplarına ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.

Aşağıda S1,S2,S3,S4 ve SA planlama düzeylerine bağlı olan NYT Gruplarını görebilirsiniz.

NYT Grubu
Planlama Düzeyi
NYT Grubu Kısa Tanım
S11-001
S1
İnşaat Stc
S11-002
S1
Enerji Stc
S11-099
S1
Diğer Stc
S11-101
S1
İnşaat Stc
S11-102
S1
Enerji Stc
S11-199
S1
Diğer Stc
S12-001
S3
GiYd Stc
S21-001
S2
Mal ve Hiz
S21-002
S2
Taşeron
S21-003
S2
Lojistik
S21-004
S2
Enrj Piy S
S21-005
S2
Reklam
S21-006
S2
Yatırım
S21-007
S2
Sigorta
S21-008
S2
6306 S.K.
S21-009
S2
Belediye
S21-010
S2
Kamu Krm.
S21-011
S2
Bursiyer
S22-001
S4
Yatırım
S22-002
S4
Mal ve Hiz
S22-003
S4
Lojistik

K-PERSONEL Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Personel Gruplaması P1,P2,P3,P4,P9,PK planlama düzeylerinin bağlı olduğu 335 ile başlayan ana hesaplara ve P1 NYT Grubuna ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.

Aşağıda PK planlama düzeyine bağlı olan NYT Gruplarını görebilirsiniz.

NYT Grubu
Planlama Düzeyi
NYT Grubu Kısa Tanım
NYT Grubu Uzun Tanım
P1
PK
Personel
Personeller

L-BURSİYER Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Bursiyer Gruplaması SB planlama düzeylerinin bağlı olduğu ve B1 ile başlayan satıcı veya müşterilere ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.


M-DİĞER ALACAKLAR Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Diğer Alacaklar Gruplaması;
Müşterilerden Alacaklar için MR (Müşteri -Kamu Kurumları NYT Grubu) Planlama düzeyine sahip tüm ana hesaplardan,

NYT Grubu
Planlama Düzeyi
NYT Grubu Kısa Tanım
NYT Grubu Uzun Tanım
M21-007
MR
Kamu Krm.
Diğer Kamu Kurumları (GdYi)

Alacak Avansı için MS Planlama düzeyine sahip tüm ana hesaplardan,
Mutabakat Hesabı Müşteri ve Satıcı NYT Gruplarından,
Diğer Alacaklar ise 136 ile başlayan tüm ana hesaplara ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarlarını referans etmektedir.

N-ORTAKLAR Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Ortaklar Gruplaması F1 planlama düzeyi ve yukaruda belirtilen NYT Grublarına ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.

O-ALINAN TEMİNATLAR Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Alınan Teminatlar Gruplaması, tüm ana hesaplar ve 7 karakterli NYT Grupları(müşteri ve satıcı nyt grupları) üzerinden SO ve SP Planlama Düzeylerinin bulunduğu tüm muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.

Ö-ŞÜPHELİ ALACAKLAR Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Şüpheli Alacaklar Gruplaması 7 Haneli NYT Grupları (müşteri ve satıcı nyt grupları) üzerinden NŞ Planlama Düzeyinin bulunduğu tüm muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.

P-VERİLEN TEMİNATLAR Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Verilen Teminatlar Gruplaması, tüm ana hesaplar ve 7 karakterli NYT Grupları(müşteri ve satıcı nyt grupları) üzerinden SM ve SN Planlama Düzeylerinin bulunduğu tüm muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.


R-PLANLAMA Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Planlama Grubu, kullanıcı tarafından yukarıda belirtilen başlıklar için günlük,haftalık veya aylık bazda girilen tutarların Nakit Akış Projeksiyonu raporuna gelmesini sağlamaktadır.
Bu verilerin sisteme girişi alt kısımlarda daha detaylı anlatılmaktadır.

S-NAKİT YÖNETİMİ DIŞI Gruplaması Yapı Bakımı

nakit akış sap

Nakit Yönetim Dışı Gruplaması, 7 haneli NYT Grupları (müşteri ve satıcı NYT Grupları) üzerinden NA(Alınan Avans) ve PO(Net Ücret), SJ(Verilen Avans), ZZ(Diğer) Planlama Düzeylerinin bulunduğu tüm muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.

Bu Gruplamanın oluşturulma nedeni, yukarıda planlama düzeylerinin referans ettiği alanların Nakit Yönetim Raporunda görüntülenmesine gerek duyulmamasından dolayıdır. Bu planlama düzeyleri, önceden diğer gruplamalar içerisinde yer almasından dolayı, gruplama tutarları ile mizan tutarları arasında tutarsızlıklar olmaktaydı. Bundan dolayı isteğe bağlı olarak FF7A raporunda görüntülenebilmesi ancak BO raporlarında görünmemesi amacı ile bu şekilde bir gruplamaya gidilmiştir.


3. NYT GRUPLARI İLE PLANLAMA DÜZEYLERİNİN EŞLEŞLETİRİLMESİ BAKIM EKRANI

Aşağıdaki menü yolu izlenerek, NYT Grupları ile Planlama Düzeylerinin eşleştirilmesi yapılabilir.

nakit akış sap

4. PLANLI VERİLERİN NAKİT AKIŞ PROJEKSİYONUNA AKTARILMASI

Daha önceden bahsettiğimiz ve aşağıda tekrardan kırılımları verilmiş Planlama Verileri için manuel veri girişi için SAP sisteminde FF63 menüsünü kullanabilirsiniz.
Sistemimizde var olan planlama türleri şu şekildedir.

Kod
Tanım
10
(-) Maaş
15
(-) Vergi ve Harçlar
20
(-) SGK
21
(-) Bağkur ve Diğer
30
(-) Kredi Faiz – Kom
31
(-) Kredi Kartı
35
(-) Avans Talebi
40
(-) Kira Borçları
45
(-) Yakıt-SHELL Ödm.
50
(-) Burs
59
(-) Diğer Çıkışlar
60
(+) Vergi Alacakları
65
(+) Kira Alacakları
99
(+) Diğer Girişler

Planlama verileri SAP Sisteminde FF63 menüsü üzerinden işlem görmektedir.
FF63 Menüsüne girdiğinizde yapmanız gereken işlemler şu şekildedir.

nakit akış sap

Şirket Kodu : Planlama verisini gireceğiniz şirket kodu seçilir.
Planlama Türü : Planlama verisinin hangi türe ait olduğu bilgisi bu alanda belirtilir.
Hızlı giriş butonuna basıldığında, Excel’de hazırlamış olduğunuz verileri kopyala/yapıştır yaparak belgenizi kayıt edebilirsiniz.
Bu formatta hazırlayacağınız planlama verileri sisteme kayıt edip Nakit Akış Projeksiyonu raporunda Y-PLANLAMA başlığı altında görebilirsiniz.

5. FF7A – Nakit Akış Projeksiyonu Raporu Alan Özellikleri ve Bilgileri

nakit akış sap

Şirket Kodu : Nakit Akış Projeksiyonunun görüntülenmesinin istendiği şirket yada şirketlerin, SAP Şirket kodlarının girildiği alandır.

Günlük Mali Durum : Bu seçeneği seçerseniz, sistem nakit pozisyona, yani banka hesapları ve banka takas hesapları için olan kayıtları değerlendirir. Nakit Akış Projeksiyonunda seçilmesi zorunlu bir alandır.

Likitide Tahmini : Bu parametreyi seçerseniz, sistem, likidite tahmini ile, yani müşteri ve satıcı hesapları için olan kayıtlarla ilgili kayıtları değerlendirir. Nakit Akış Projeksiyonunda seçilmesi zorunlu bir alandır.

Gruplama : Rapor, bu alana girilen gruplama başlıklarının ekrana getirilmesini sağlar. Kullanıcı isterse tek, isterse tüm gruplama başlıklarını bu alanda seçerek, Nakit Akış Projeksiyonunu net bir şekilde görebilir.

Görüntü Biçimi : Girilen tarihten başlayarak sistem nakit akış projeksiyonunu, yine kullanıcının belirttiği, gün, hafta veya ay bazında gösterimini saplamaktadır. Girilen tarihten önceki veriler, girilmiş olan tarih altında toplanır. Örneğin raporda 05.03.2017 tarihi girilmesi durumunda, rapor gösteriminde başlangıç tarihi olan 05.03.2017 tarihli bakiyenin içerisinde, bu tarihten küçük olan tüm açık kalem tutarları, gruplama bazında hesaplanır.

Planlama Para Birimi : Bu alana girilen para birimi, eğer şirketin daha önceden tanımlanmış olan ana para biriminden değil ise, sistem tüm hesaplamayı, bu alana girilen para birimi üzerinden hesaplamaktadır.

Görüntü Para Birimi : Default olarak TRY gelmektedir. Bu alanda ki para birimi üzerinden rapor çalışır ve istenilmesi durumunda diğer dövizli tutarları da bu yöntem ile net bir şekilde görebilirsiniz. Rapor ilk açıldığında tüm dövizli işlemleri belge tarihi ve girilen tarih kurundan hesaplayarak TL cinsinden size sunar. İstenilmesi durumunda belgelerin orijinal para birimi üzerinden de TL Karşılıkları görülür ve yine istenilmesi durumunda ayrıca diğer para birimleri bazında gösterim sağlanabilir.
Aşağıdaki ekran görüntülerinden TL Cinsinden görülen bakiyenin Döviz cinsinden gösterimi sunulmaktadır.

nakit akış sap

Aşağıdaki ekran görüntüsünde USD ve TL para birimleri altında görünen tutarlar TL cinsinden döviz tutarlarını göstermektedir.
Gerçek döviz tutarı için USD sütunu altında ki tutara çift tıklandığı vakit gerçek döviz miktarı görüntülenebilir.

nakit akış sap

Sıklık : Girilen sayısal güne göre otomatik olarak ardışık gün, hafta yada ayları oluşturmaktadır. Örneğin ilgili alanda 1 yazdığı zaman gösterimde, belirtilen gün üzerine 1 gün,hafta yada ay(birimde alanında ki seçiminize göre) arttırarak bir sonraki gün,hafta yada ay içerisinde ki tutarı gösterir.

Birimde : Raporlamanızı Gün, Hafta yada Ay bazında göstermek için seçenek girmeniz gereken alandır. Gün için T, Hafta için W, Ay için M karakterleri bu alana girilmelidir.

Kümüle Görüntüsü : Kümüle görüntü ilk sütunda ki tutar üzerinden harekete geçerek bir sonraki sütun değerini toplar ve o sütunda toplam tutarı gösterir.

Delta Görüntüsü : Delta görüntüsü gün,hafta yada ay bağımsız olarak o zaman anındaki belge tutarlarını göstermektedir.

Sitemize destek olmak adına, lütfen ilgili konuların altına yorum yazarak beğendiğiniz içeriklerimizi sosyal medya hesaplarında paylaşınız. Ayrıca sitemiz üzerinde gösterilen reklamları ziyaret ederek sitemize destek verebilirsiniz.


Konu ve SAP ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
5 1 vote
Article Rating
Umut Demirci hakkında 285 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments