SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri SüreciOkuma süresi 8 dakika

Bir şirketin ödeme süreci aşağı yukarı benzer özellikler gösterir. SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Süreci de ortak bir süreç üzerinden işlem yapmaktadır. Bu yazımızda, SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Süreci ile ilgili uyarlama ekranlarına yer verilecektir.

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Süreci aşağıdaki adımlardan oluşur;

 • SAP Sistemine Satınalma Fatura Girişleri Yapılır.
 • F110 Programı ile Vadesi Gelmiş Faturalar Vade Tarihlerine göre analiz edilir.
 • Vade tarihine göre ödeme listesine alınan faturalardan, ödeme işlemi yapılacak olanlar belirlenir.
 • Fatura Ödemeleri, Finans departmanı veya üst yönetim yada yetkili kişilerce onaylanır veya değiştirilir.
 • Fatura Ödeme İşlemleri yapılır.

Şirketlerin faturalarını zamanında ödeyerek mümkün olan indirim hakkına sahip olabilmek adına F110 menüsü oldukça faydalıdır. F110 Otomatik Ödeme programı, kullanıcıların borçlarını yönetmesine yardımcı olacak bir araçtır. SAP F110 Otomatik Ödeme programı, sap kullanıcılarına ödeme seçeneklerini otomatik olarak sunar.

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri programı aşağıdaki işlemleri yapar;

 • Ödenecek veya açık faturaları kullanıcının girdiği anahtar tarih ile vade tarihlerine göre sıralar.
 • Ödenmeye hazır faturaları ödeme dosyasına ekler
 • Ödeme dosyası onaylanarak oluşturulur ve manuel yöntemle bankaya iletilir.

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri menüsü, hem satıcılar hem de müşterilerle yapılan hem ulusal hemde uluslararası ödeme işlemleri için geliştirilmiştir. SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri hem giden ödemeler, hem de gelen tahsilatları işleyebilir.

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Uyarlamaları

F110 işlem kodu ile, SAP Otomatik Ödeme İşlemleri menüsüne ulaşılır. Aşağıda belirtilen ekran görüntüsünde yer alan yol izlenerek uyarlama ekranına geçilir.

Menü Yolu : F110 –> Ortam –> Konfigürasyon Bakımı

sap_f110_uyarlamalar_1

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Programı ayarları aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır;

sap_f110_uyarlamalar_2

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Uyarlamaları – Tüm Şirket Kodları

Bu adımda aşağıdaki işlemler yapılır;

İlgili menü içerisine girildiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi, şirket kodları görüntülenir.

sap_f110_uyarlamalar_3

İşlem yapmak istediğiniz Şirket Kodu üzerine çift tıklayarak detay ekranına girebilirsiniz.

sap_f110_uyarlamalar_4

 • Gönderen Şirket Kodu : F110 Otomatik Ödeme İşlem belgesini hangi şirket üzerinden yapılacağının belirtildiği alandır.
 • Ödeyen Şirket Kodu : F110 Otomatik Ödeme İşlem belgesinde yer alan ödeme emirlerinin hangi şirket tarafından ödeneceğinin belirtildiği alandır.
 • Borca İlişkin Tolerans Gün Sayısı : Satıcılarınız ile olan özel anlaşma gereği vade tarihi üzerine kaç gün eklenmesi durumunda gecikme faizi eklenmeyeceği bilgisinin belirtildiği alandır.
 • Nakit İndirim Ödemeler Asgari Yüzdesi : Nakit Ödeme İndirimi alabilmek adına asgari ödenmesi gereken yüzdelik dilimin belirtildiği alandır.
 • Satıcılar Ödenecek ÖDK İşlemleri : Standart faturalar dışında, hangi satıcı ödk belgelerinin dahil edileceğinin belirtildiği alandır.
 • Müşteriler Ödenecek ÖDK İşlemleri : Standart faturalar dışında, hangi müşteri ödk belgelerinin dahil edileceğinin belirtildiği alandır.

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Uyarlamaları – Ödeme Yapan Şirket Kodları

Bu adımda aşağıdaki işlemler yapılır;

 • Gelen Tahsilat ve Yapılan Ödemeler için Asgari Tutarlar belirlenir
 • Fatura Değişim Parametreleri belirlenir
 • Ödeme Önerileri ve EDI için Formlar belirlenir

Ödeme Yapan Şirket Kodları bu alanda tanımlanır.

sap_f110_uyarlamalar_5

Şirket Kodlarının üzerine çift tıklayarak veya yeni tanımlama yaparken aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen

Tahsilat ve Ödemeler için asgari tutarlar

 • Tahsilat ve Ödemeler için asgari tutarlar
 • Form ve txt tanımlamalrı
 • Fatura Parametreleri girilir.

sisteme kayıt edilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi yapılan tahsilatlar 1,00 TL üstü ise F110 üzerinden işlem yapılması gerektiğini, Ödemelerin ise 0,01 TL üstü ise F110 üzerinden işlem yapması gerektiği belirtilir. Ayrıca senet belgelerinin vade tarihlerine göre ödeme listesine girmesi istendiği belirtilir.

sap_f110_uyarlamalar_6

Yukarıdaki ekran görüntüsünde belirtilen alanın en alt kısmında Formlar ve Gönderen Verileri  alanlarını görebilirsiniz.

sap_f110_uyarlamalar_7

Formlar ve Gönderen Veriler alanında alanlarını bir danışman gözeteminde yapılması daha mantıklı olacaktır.

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Uyarlamaları – Ülkedeki Ödeme Biçimleri

Bu menü üzerinde, F110 sistemini kullanacağınız ödeme yöntemleri tanımlanacaktır.

sap_f110_uyarlamalar_8

Ödeme yöntemlerinin tanımlanması ile birlikte, bu ödeme yöntemlerinin hangi para birimleri ile yapılabileceğini tanımlamak adına ödeme yöntemini seçerek, Geçerli Para Birimleri alanı seçilerek kullanılacak para birimleri tanımlanmalıdır.

sap_f110_uyarlamalar_9

sap_f110_uyarlamalar_10

Ödeme biçiminin hangi ülke kodlarına ait satıcı ve müşteriler için çalışacağı bilgisi Geçerli Hedef Ülkeler alanında tanımlanır. Örneğimizde TR ülke kodunu kullanacağız.

sap_f110_uyarlamalar_11

Yukarıdaki her iki örnek gösterimde tüm ödeme yöntemleri için yapılmalıdır.

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Uyarlamaları – Şirket Kodundaki Ödeme Biçimleri

Sistem üzerinde geçerli ödeme yöntemleri tanımlandıktan sonra, hangi şirketin hangi ödeme yöntemlerini kullanacağı tanımlanması işlemi bu menü üzerinden yapılır. Şirket kodu bilgisi üzerinden ödeme yöntemleri tanımlaması şu şekildedir.

sap_f110_uyarlamalar_12

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemleri Uyarlamaları – Banka Belirleme

Bu menü üzerinde, F110 Otomatik Ödeme İşlemini kullanacak olan şirket kodlarında banka tanımlamaları ile ilgili uyarlamalar bu adım üzerinden yapılmaktadır.

 • Sıra Düzeni

Şirket Kodu seçilerek Sıra Düzeni menüsüne basılarak bir sonraki ekran görüntüsünde

sap_f110_uyarlamalar_13

Ödeme biçimlerine göre para birimi bazında hangi bankaların sırası ile işlem yapabileceğini belirtebilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsünden yola çıkacak olur ise, Havale ödeme yönteminde, Euro para biriminde bir ödeme yapılacağı sırada, Ak Bank hesaplarından biri üzerinden F110 ödeme dosyasının oluşturulması istenmektedir.

sap_f110_uyarlamalar_14

Banka sıralaması yapıldıktan sonra, bu bankaların hangi hesaplarının kullanılacağı belirtilmektedir.

 • Banka Hesapları

Bu alanda banka kodları üzerinden hangi hesapların çalışılacağı para birimi ve ödeme yöntemi bazında tanımlamalar yapılır.sap_f110_uyarlamalar_15

 • Planlanan Tutar

Bu alanda, banka hesaplarından para birimi bazında yapılabilecek maksimum ve minimum tutarların tanımlamaları yapılır.

sap_f110_uyarlamalar_16

Valör Tarihi ve Giderler işlemleri ile ilgili olarak herhangi bir uyarlama yapmamıza gerek bulunmamaktadır.

SAP F110 Otomatik Ödeme İşlemlerinin Çalıştırılması

Bu uyarlamalardan sonra, F110 işlem kodu üzerinden sırası ile aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen işlem adılları gerçekleştirilir.

Kullanıcı tarafından aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi Yürütme Tarihi ve Tanıtıcı bilgisi girilir. Yürütme Tarihi satıcı ve müşterilerin vade tarihini baz alacak olup, ödeme listesi yürütme tarihinden küçük olan belgeleri ödeme listesine dahil edecektir.

Yürütme Tarihi ve tanıtıcı girildikten sonra Parametre sekmesine tıklanarak, şirket kodu, hangi ödeme yöntemi olacağı(bu ödeme yöntemleri satıcı ve cari kartlarda tanımlanmaktadır. Belirtilen ödeme yöntemleri hangi carilerde var ise ödeme listesine bu cariler dahil edilir.) ve hangi tarihten önceki verilerin dahil edileceği belirtilir. Ayrıca satıcı veya müşteri alanlarına kriterler girilerek kaydet butonuna basılır.

Kaydet butonuna basıldığında, onaylama ekranı çıkacaktır.

Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra, Parametrelerin girildiğine dair Durum alanında bilgilendirme yapılır. Öneri butonuna basılır ve öneriyi planlama ekranında Hemen Başlat seçilerek öneri çalıştırması tamamlanır.

Ödeme Önerisi veri büyüklüğüne göre hemen tamamlanmaz. Bu alanda Durum butonuna basarak öneri çalıştırmasının tamamlandığından emin olunuz.

Gözlük işaretli Öneri butonuna basılarak, ödeme listesine dahil edilmiş olan belge ve satıcı müşterileri görebilirsiniz.

Kalem işaretli Öneri butonuna basarak var olan bir ödeme önerisini değiştirebilirsiniz.

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, Ödeme Çalıştırması yapılarak işlem tamamlanır.

Adımlar Öneri Çalıştırması ile aynıdır. Yine Hemen Başlat alanı işaretlenerek ödeme çalıştırması tamamlanır.

Ödeme çalıştırması tamamlandıktan sonra, Durum butonuna basarak tamamlandığını görmeniz gerekmektedir.

Bu işlem sonucunda otomatik olarak ödeme belgeleri oluşturulmuş olur, ve bankadan ödemeler gerçekleştirilince otomatik olarak tamamlanıp ödeme emri belgesinden resmi muhasebe belgesine dönecektir.

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazımda görüşmek dileği ile.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
0 0 votes
Article Rating
Umut Demirci hakkında 285 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.
Subscribe
Bildir
guest
11 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
gizem
gizem
3 yıl önce

ödeme çalıştırmasını hemen başlat -a basmadan tıkladım ne kadar bekleyeceğim?

gizem
gizem
3 yıl önce
Reply to  Umut Demirci

cevabınız için teşekkür ederim öncelikle. Fakat sap departmanımız ve yardımcı olabilecek kimse maalesef yok:(
ödeme yoğunluğu şuanda yok aslında. ve ödemeleri yarın çıkartacağım. şimdiden imza sürecini tamamlamam lazım. yarına kadar sürer mi acaba?

gizem
gizem
3 yıl önce
Reply to  Umut Demirci

peki yeni bir parametre yaratıp tekrar bir liste oluştursam çift kayıt atar mı? nasılsa uyarlamada eksiklik var kimse de tamamlamayacağına göre?
öneriniz nedir?

gizem
gizem
3 yıl önce
Reply to  Umut Demirci

yardımlarınız için çok teşekkür ederim..

gökhan
gökhan
2 yıl önce

Merhabalar;

Vadesi gelmiş bir borç neden ödeme listesine düşmez? Teşekkürler…

Hülya
Hülya
1 yıl önce

Gerçekten çok başarılı bir sayfa, ellerinize sağlık… Çok teşekkürler,