SAP ESNEK GAYRİMENKUL YÖNETİMİ MODÜLÜ (SAP RE-FLEXIBLE)Okuma süresi 8 dakika

Gayrimenkul Yönetimi, yatırım amaçlı edinilmiş mülklerin günlük operasyonunun gerçekleştirilmesi, kiracı ve malik ilişkisinin sürdürülmesi ve gayrimenkulün, gayrimenkul sahibi için en karlı hale getirilmesinin profesyonel bir şekilde sağlanmasıdır.

Gayrimenkul yönetimi için SAP REFX modülü sürece ait organizasyona bütünsel olarak yatırım yönetimi, alan yönetimi, kira kontrat yönetimi, bakım onarım yönetimi süreçleri ile beraber gayrimenkul yönetiminde uçtan uca bir çözüm sunmaktadır. Perakende ve bankacılık gibi sektörlerde, mağaza/şube renovasyon çalışmalarını projelendirerek yatırım maliyeti takibinin yapılması, kira kontratlarının ödeme koşullarının tanımlanması, cezai şartları ve periyodik artışlar gibi koşulların sistem tarafından hesaplanması ve takip edilmesi, alt kiralamalar için faturalandırmaların yapılması, yönetimi yapılan alanların toplam ölçümleri, demirbaş listeleri, bakım onarım ihtiyaçlarının tedarikçilere bildirimi ve iş takibi ile maliyet takibi gibi fonksiyonlar kullanılmaktadır.

SAP Gayrimenkul Yönetim Çözümü, gayrimenkul yatırımı yapan AVM/Ofis yönetim sektörleri için gayrimenkul yönetiminin diğer fonksiyonlarına ek olarak; ortak alan yönetimi, oda rezervasyonları, yönetim şirketlerine işletme hakkı devirleri gibi işlevleri de sunmaktadır.

Arsa Kaydı

Gayrimenkule ait arsa kaydı işlenir.

Duran Varlık Grubu (Businnes Entities)

Bu alanda yeni açılacak Duran Varlık grubu numarası verilir ve duran varlık grubuna ait bilgiler girilerek kaydedilir.

Binayı İşle

Duran varlık grubunun ait olduğu bina oluşturulur.

Kiralık Nesneyi İşle

Kiralık nesne gayrimenkul üzerindeki kiralanabilir alanları ifade eder. Her mağaza, dükkan, depo gibi alanlar için bir kiralık nesne açılmalıdır.

Kiralama sözleşmesi girilmeden, hangi birimin kiralandığını sözleşmeye bağlayabilmek için önce nesne tanımlamak gereklidir.

Kiralık birimin kiralamaya ait başlangıç ve bitiş tarihleri yazılır. Kiralık nesnenin bulunduğu kat, ölçüm birimi, döviz cinsi, iş alanı tanımlanır. Kiralık nesne için belirlenen sabit bir kira bedeli (metrekare veya aylık kira gibi) varsa koşul kısmına işlenebilir fakat koşul kısmı her kiracıya göre değiştiğinden genelde bu alan sözleşmeler kısmında işlenir.

Sözleşmeyi İşle

Gayrimenkul kiralama sözleşmeleri her sözleşmeye için bir kiralık nesne bağlanarak RECN alanından işlenir. Gayrimenkul sürecini yöneten bu kısımda kiracı ile yapılan anlaşma kıstasları tanımlanır.

Öncelikle sıra numarası verilip yeni sözleşme seçtikten sonra açılan genel veriler sayfasında “kiralık nesne – muhatap” kısmına sözleşmeye konu olan kiralık birim için oluşturulan kiralık nesne sözleşmeye bağlanır.

Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri seçilir. Sözleşme tanımı ve para birimi (bu sayfada satış hasılatı ilişkili bağlantı da bulunmaktadır, yani kiracı belirlenen satış cirosunu aşarsa yine sözleşmede belirlenen ciro kira oranı üzerinden faturalandırılıyorsa bu alana giriş yapılır) tanımlanır.

Muhatap sekmesinde ilgili müşteri cari hesabı seçilir.

Nesneler sekmesinde “nesne tanıtıcısı” bölümüne kiralamaya konu olan nesne görüntülenir (genel verilerde seçilip kontrol edilir.

Kayıt parametresi sekmesinde organizasyonel tayin kısmında çeviri kuru ve organizasyonel atama kısmında iş alanı girilir.

Koşullar sekmesinde anlaşma gereği koşul türü, ölçü birimi, birim fiyat, birim fiyat geçerlilik tarihleri ve para birimi tanımlanır.

Örneğin firma ile 5 yıllık kira sözleşmesi yapıldı ise “Koşul” sekmesinde yapılan tanımlamalar ile firmanın 5 yıllık kira faturaları simüle edilebilir.

Teminat İşle (Teminat mektubu)

Kiracılardan alınan teminat mektupları sözleşmeyi işle bölümünde sözleşme türü “ticari kiralama teminatı” olarak girişi yapılıp takip edilir.

Nakit teminatlar F-43 ekranından alınan depozito özel defteri kebir hesabı seçilerek işlenir.

*

Gayrimenkul Yönetimi Hakkında Ek Bilgiler;

Gayrimenkul Yönetim firmalarının görevleri ayrıntılı olarak sözleşmelerinde yer alır ve genellikle aşağıdaki maddeleri içerir:

 • Kira Bedelinin belirlenmesi; Gayrimenkul yönetim firmaları hangi gayrimenkulün ne kadar kira bedeli olduğunu ve hangi kira bedeli ile muhtemel kiracıların dikkatini çekebilecekleri konusunda deneyim sahibilerdir.
 • Gayrimenkulün bulunduğu pazar ile ilgili geniş bilgiye sahiptirler ve çevredeki diğer gayrimenkuller ile sürekli karşılaştırma yaptıkları için en doğru değeri rahatlıkla belirleyebilirler.
 • Kira Tahsilatı; Gayrimenkul Yönetim Firmaları yürütme görevini üstlenirler. Kira tahsilatı için tarih aralıklarını belirleyerek para akışını garantiye alırlar ve gecikmeleri çok sıkı bir şekilde takip ederler.
 • Kira Bedelinin Düzenlenmesi; Gayrimenkul Yönetim Firmaları kirayı ÜFE TÜFE oranına göre veya sözleşmede belirtilmiş bir oranda arttırabilirler.
 • Kiracı ve gayrimenkul sahibi iletişimi; Gayrimenkul Yönetim firmalarının en büyük sorumluluklarından biri kiracılarla olan tüm iletişimi sağlamaktır. Gayrimenkullere kiracı analizi ile güvenilir kiracı yerleştirme ile başlayan, kiracı şikâyetleri ve kiracı tahliyesiyle ile ilgili tüm süreci kapsar.
 • Kiracı Yerleştirme; Gayrimenkul yönetim firmaları, gayrimenkullerin kiralanması için gayrimenkullerin pazarlanmasından sorumludur. Birçok gayrimenkul firması kiralama alanında her bölgede belirli standartların üzerindeki emlak acenteleri ile çalışır. Gayrimenkullerle ilgili bilgiyi nerede yayınlayacaklarını ve reklamların ne içermesi gerektiğini bilirler. En çok takip edilen online ve offline mecralar, ve muhtemel kiracıların ev ararken nelere dikkat ettikleri gibi konularda uzmandırlar. Bu nedenle gayrimenkulün daha hızlı bir şekilde kiralanabilmesi için önerilerde bulunurlar.
 • Muhtemel Kiracıların İncelenmesi; Gayrimenkul Yönetim firmaları muhtemel kiracıların başvurularının değerlendirilmesinden ve evinize en uygun kiracının yerleştirilmesinden sorumludur.

Geçmişe dönük tahsilat araştırması gibi devamlı bir değerlendirme süreçleri vardır. Bu araştırmalar daha güvenilir kiracı bulmanızı kolaylaştırır.

Denetimli Gayrimenkul yöneticileri yüzlerce ve binlerce kiracı ile çalışmış oldukları için, güvenilir kiracı bulma konusunda daha etkili fikirleri vardır.

Yerleştirilen kiracıların kiralarını zamanında yatıracak olmalarına, daha uzun süreli kirada kalacak olmalarına ve daha az problem çıkaracak olmalarına dikkat ederler.

 • Acil Durum ve Şikâyetlerle ilgilenilmesi; Gayrimenkul Yönetim firmaları bakım onarım talepleriyle ve gürültü şikâyetleriyle uğraşmak için varlardır. Acil durumlarda yardım alabilecekleri bir ekipleri mevcuttur.
 • Tahliyelerle ilgilenilmesi; Kiracı evden veya iş yerinden çıktığında, gayrimenkul yöneticisi evin denetlenmesinden, depozitonun yönetilmesinden, hasar tespitinin yapılmasından, depozitonun ne kadarının kiracıya geri verilmesi gerektiğine karar verilmesinden sorumludur. Kiracı tahliye edildikten sonra evin bakım onarımının yapılmasından, yeni kiracının girişine hazır bir hale getirilmesinden ve yeni kiracı yerleştirilmesinden sorumludur.
 • Tahliye Dava Süreci ile İlgilenilmesi; Kiracı aylık kira ödemelerini zamanında gerçekleştirmez veya sözleşmeye uygun olmayan tavırlar sergiler ise, gayrimenkul yöneticisi tahliye sürecine girmek ve kiracıyı en uygun şekilde tahliye etme yolunu bulmak ile yükümlüdür.

Bakım Onarım Sorumluluğu

 • Gayrimenkul Yönetim Firmaları, mülklerin genel ve acil bakım onarım dâhil tüm fiziksel yönetiminden sorumludur.
 • Bakım;  Gayrimenkul Yönetim Firmaları mülkün fiziksel devamlılığını sağlama amacı ile sürekli olarak bakım onarım tespitini yapmakla yükümlüdür. Belirli aralıklarla beraber çalıştıkları top firmalardan destek alarak, gayrimenkulde zaman içerisinde oluşabilecek olan sızıntı, duvar çatlamaları, çevre düzenlemesi gibi konularla ilgili tespitlerde bulunurlar. Bu uygulama gayrimenkulde oturmakta olan kiracıyı mutlu eder ve yeni kiracı yerleştirme sürecine yardımcı olur.
 • Onarım; Gayrimenkulün fiziksel durumu ile ilgili bir sıkıntı var ise Yönetim firması acil olarak bakım onarım için ekip gönderir.
 • Gayrimenkul Yönetim firmalarının genellikle güvenilir elektrikçi, tesisatçı, marangoz ve müteahhitlerden oluşan bir networkleri vardır.

Ev Sahibi ve Kiracı Yasalarıyla ilgili Bilgi Sahibi Olmak

Profesyonel Gayrimenkul Yönetim Firmaları Ev Sahibi ve Kiracı ile ilgili yasalara hâkimdir ve gayrimenkul sahiplerini bilgilendirmekle sorumludur.

Aşağıdaki işlemlerin yürütülmesinde ilgili kanunlara bağlı kalarak hareket planı oluştururlar.

 • Depozito Yönetimi.
 • Kiracı Değerlendirme
 • Kira Sözleşmelerinin Bitimi
 • Tahliye.
 • Arşivleme ve Hesap Özeti Yönetimi
 • Gayrimenkul Yönetim Firmaları Tahsil edilen kiranın ev sahibine iletilmesinden ve hesaptaki paranın yönetilmesinden sorumludur.
 • Gerektiğinde yapılan harcamaların, tüm makbuzların ve anlaşmaların arşivlenmesi yönetimin sorumluluğundadır.
 • Arşivleme; Gayrimenkul Yönetim Firması her ay ev sahibine hesap özetini ulaştırır. Bu hesap özeti, varsa mülk ile ilgili tüm harcamaları, bakım onarım masraflarını içerir. Buna bağlı olarak Yönetim Firması tüm sözleşmelerin, sigorta ve vergi takibine dair dokümanların, bakım onarım taleplerinin, tekliflerinin, şikâyetlerin, kira tahsilatları kayıtlarının arşivlenmesinden sorumludur.

Vergi Ödemelerinin Takibi

Gayrimenkul Yönetim Firması, mülk sahiplerine gayrimenkullerin vergilendirilmesi konusunda bilgi verir, vergi takibini yapar.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
0 0 vote
Article Rating
Umut Demirci hakkında 259 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP PMO (Proje Yönetim Ofisi) Takım Lideri olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments