Malzeme Yönetimi – Malzeme Türü Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

Merhabalar,

Bu yazımız ile SAP MM(Material Management-Malzeme Yönetimi) Modülünde ki yazı dizimize devam ediyoruz.. Bu yazı dizisi ile, SAP MM Modülünde bir malzeme ana verisinde bulunan “Malzeme Türü” alanına ait uyarlamaların nasıl yapılacağı ile devam ediyoruz.

Malzeme Türü Nedir?

Malzeme Türü, SAP Sisteminde bulunan tüm malzemelerin benzer özelliklerine göre ortak davranış içerisinde bulunması ile oluşturulmuş bir alandır.

Malzeme ana verisi oluşturulan her malzemenin mutlaka bir malzeme türüne bağlı olması gerekmektedir.

Malzeme Türü Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

Malzeme Türü uyarlamaları için aşağıdaki yöntemler ile uyarlama ekranlarına ulaşılır.

  • İşlem Kodu: OMS2
  • Menü Yolu: SPRO –> SAP Referans IMG –> Genel Lojistik –> Malzeme Ana Verileri –> Temel Ayarlar –> Malzeme Türleri –> Malzeme Türü Özelliklerinin Tanımlanması

Malzeme Türü alanında girilen belirli kriterler ile o malzeme grubuna ait tüm ürünlerin bu kriterleri sağlaması istenecektir. Örneğin, bir malzeme türünün fiyat kontrolünü standart fiyat olarak yapılandırılmış ise, bu malzeme türüne dahil edilmiş tüm ürünlerin standart fiyat ile çalışması sağlanmış olur.

Malzeme Türleri kendi aralarında değişik özelliklere sahip olmasından dolayı farklı Malzeme Türleri sistemde yer alabilir. Bu durumda malzemeler için hangi verilerin muhafaza edilmesi gerektiğini belirlemiş oluruz. Bundan dolayı farklı Malzeme Türüne ait olan malzemeler birbirinden farklı ürün özelliklerine sahip olarak sistem üzerinde yaşam döngüsüne devam edecektir.

Malzeme Türü, malzeme ana verilerinde görünen ekranları, bakımı gereken organizasyon düzeyi veya işleve özgü verileri, malzeme numaralarının nasıl belirlendiğini, uygun tedarik tiplerini ve güncelleştirilmesi gereken genel muhasebe hesaplarını içerir.

SAP Sisteminde bulunan Malzeme Türleri Açıklamaları

CONT – Kanban Konteyner Malzeme Türü

CONT malzeme türü SAP Sisteminde Kanban konteynerları oluşturmak için kullanılır. Üretim hattında, zamanında parça yenilemesi için kullanılan Kanban esaslı sistemlerde kullanılmaktadır. Kanban Konteyneri malzemeyi besleme alanından üretim ve imalat bölgesine nakletmek için kullanılmaktadır.

DIEN – Servis Malzeme Türü

SAP kullanan firmaların hemen hemen hepsinde stoklu ürün takibi yapıldığı kadar stoksuz ürün takibide yapılmaktadır. Stoksuz üründen kastımız hizmet adı altında tedarikçilerden aldığımız harice tedarik ürünlerine deniz. Hizmet kalemleri yada malzemelerinde ana veri anlamında stok takibi yapılmadığından dolayı depo bilgisi olmamaktadır.

Hizmet kalemi olarak nitelendirdiğimiz ürünler, danışmanlık giderleri, personel servis hizmetleri, araç kiralama hizmetleri ve yasal hizmet kalemleri olarak kategorilendirebiliriz.

ERSA – Yedek Parçalar Malzeme Türü

Yedek parçalar, işletmelerin kullandığı ekipmanların bakımı için kullanılan malzemelerdir. Bu türdeki malzemeler diğer satın alınan malzemeler gibi satın alını stoklara girer. Ancak yedek parça malzemeleri satılamaz. Bu nedenle satış bilgileri SAP Sistemlerinde tutulmaz. Bir yedek parça ürününü satılması durumunda, ticari malzemeler gibi farklı bir malzeme türünü kullanmalıdır.

FERT – Mamul Ürünler Malzeme Türü

Hammadde ve yarı mamüllerin çeşitli aşamalardan geçerek birleştirilmesi ile oluşturulan yeni ve bitmiş ürüne Mamül adı verilir. Mamül ürünler üretim süreçlerinden geçerek oluşturulduğu için satın alınmaz, bu nedenle satınalma bilgileri SAP Sistemlerinde bulundurulmaz.

FHMI – Üretim Yardımcı Araçları(PRT) Malzeme Türü

Üretim veya bakım için kullanılan ekipmanların bakımı ve kullanımı sırasında tüketilen malzemeler için kullanılır. Örneğin, vida, matkap ucu, çeşitli yağlar vs…

Üretim Yardımcı Araçları malzeme türüne ait olan malzemeler satış amaçlı olarak SAP Sistemlerinde tutulmadığından dolayı satış bilgisi sistemde bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra bu malzeme türüne ait malzemeler sadece miktarsal olarak takip edilmektedir.

HAWA – Ticari Mallar Malzeme Türü

Ticari Mallar Malzeme Türüne ait olan ürünler Tedarikçilerden satın alınan ve sonraki sürecinde satılan ürünlerdir. Bu ürünler, malzeme üzerinde yürütülen herhangi bir işlem olmadığından satın alma ve satış bilgileri SAP Sisteminde bulunmaktadır. Ticari Mallar, şirket tarafından üretilmez ancak şirketin malı gibi üreticiden satın alınan hali ile satılmaktadır.

HERS – Üretici Parçası Malzeme Türü

Üretici Parçası Malzeme Türüne ait olan malzemeler, malzemeyi tanımlamak adına tedarikçi tarafından kullanılan malzeme numaralarına ait tedarik edilen malzemelerdir. Örneğin bir ayna satıcısı bir perakende mağazasında satışı esnasında 3 farklı tedarikçiden alınarak satılabilir. Bu durumda mağazanın üç aynaya farklı parça numaraları tanımlamasına rağmen tüketici farklı parça numaralarını görmeyecektir.

HIBE – Yardımcı Malzemeler Malzeme Türü

Firmalar sadece üretim süreçlerinde kullanmak üzere farklı tedarikçilerden malzeme alımı gerçekleştirebilir. Bundan dolayı Yardımcı Malzemeler Malzeme Türüne sahip malzemelerin satınalma verileri bulunmakta olup, satış bilgileri bulunmamaktadır. Bu türlere örnek olarak ürün yağlayıcıları, lehim vb malzemeler girebilir.

IBAU – Bakım Onarım Bileşen Grubu Malzeme Türü

Ekipman bakımı için tanımlanmış birimler haline getiren unsurlar dizisidir. Örneğin, bir buzdolabı teknik bir nesne olabilir, motor, soğutma sistemi, dolap kapankları benzeri bakım takımlarıdır. Bu malzeme türü, temel veriler ve sınıflandırma verileri içerir.

KMAT – Konfigüre Edilebilir Malzeme Malzeme Türü

Bu malzeme türü, adında da anlaşılacağı gibi değişken konfigürasyon özelliklerine sahip tüm malzemeler için kullanılabilir. Bu tür bir malzeme, satış işlemi sırasında kullanıcı tarafından belirlenen değişkenlere sahip olabilir. Örneğin, bir marka tarafından üretilen otomotiv ekipmanının her marka otomobil ve her bir otomobil için farklı olması gereken değişken nitelikleri olabilir.

LEER – İadeli Ambalaj Malzeme Türü

İade edilebilir ve depozitoya tabi olan malzemelerdir. Bitmiş bir malzemeye atanan bir malzeme listesinde yani ürün ağacında gruplandırılmış çeşitli malzemelerden yapılabilir. Örnek; şişe, palet, taşıma sandığı vs.

LEIH-İEA- Ambalaj Malzemesi Malzeme Türü

Yeniden kullanılabilir ambalaj malzemeleri, müşteriye gönderilmek üzere mamulleri paketlemek için kullanılır. Bitmiş malın ambalajından çıkarılması durumunda müşteri iade edilen ambalaj malzemesini satıcıya iade etmekle yükümlüdür.

NLAG – Depolanmayan Malzeme Malzeme Türü

Bu malzeme türü stokta tutulmayan ve envanterinde olmayan malzemeler için kullanılır. Bu malzemeler sarf malzemesi olarak adlandırılabilir ve bakım eldivenleri, koruyucu gözlük gibi nesneleri içeriri. Bu malzeme grubuna ait malzemeler gerektiğinde satın alınabileceği için SAP Sisteminde satınalma verileri tutulabilir.

PIPE – Yoldaki Malzeme Malzeme Türü

Bu malzeme türüne ait malzemeler, üretim tesislerinde kullanılan malzemelerdir. Bu malzeme türüne ait olan malzemelerin planlaması yapılmamakta olup her zaman el altında bulunması gereken malzemeler PIPE Yoldaki Malzeme Malzeme Türüne girer. Örneğin, doğalgaz, elektrik ve su bu malzeme türüne girebilir.

ROH – Hammadde Malzeme Türü

Hammadde, satın alınarak üretim süreçlerini besler. Böylece, bitmiş yani mamül ürün ile sonuçlanacak process başlamış olur. Hammadde ürünleri satışmadığından satış verileri bulunmayıp sadece satınalma verileri sistemde tutulur. Ancak şirket işletme süreci gereği, hammadde ürünün satmak ister ise o zaman ticari malzeme türüne ait bir ürün olarak düşünülmelidir.

UNBW- Değerlenmiş Malzeme Malzeme Türü

Değerli olmayan yani stoklu olmayan malzemeye benzer olarak sistem üzerinde yaşar ancak değer yerine ilgili ürünün miktarı sistemde tutulur. Bu malzeme türüne örnek olarak, malzemelerin bakım ekipmanları için son derece önemli olup, çok az veya bir değere sahip olmayan ürünler için kullanılır. Bu nedenle, bakım ve onarım departmanı, planlı satın alımlara izin vermek için sürekli olarak stokları takip eder.

VERP – Ambalaj Malzeme Türü

Paketleme için kullanılan, ve müşteri tarafından iade veya depozitosu alınmayacak ürünler için kullanılır. Bu ambalaj malzemesinin hiç bir değeri olmadığı anlamına gelmez. Genellikle, ambalajlama malzememesinin bir değeri vardır ve fiziksel envanter olarak kaydedilebilir.

WETT – Rakip Ürün Malzeme Türü

Şirketler, kendi ürün gamına sahip ürünlere rakip olabilecek ürünleri izlemek adına bu malzeme türünü kullanabilirler.

Rakip Ürün Malzeme Türüü, bu tür ürünleri tanımlamak için kullanılır. Bu malzemeler için sadece temel veriler tutulmaktadır.

Yeni Bir Malzeme Türü Oluşturma Süreci

SAP Sisteminde alışılagelmiş bir yeni kayıt oluşturma yöntemi vardır. Bu yöntem ile sistem tarafında tanımlanmış olan var olan bir kaydın kopyalanarak gerekli güncellemelerin yapılması ile yeni bir kayıt oluşturulur.

Yeni bir malzeme türü oluşturmak için de, SAP Sisteminde yukarıda detaylarını belirttiğimiz Malzeme Türleri kopyalanarak üzerlerinde gerekli değişiklikler yapılarak yeni bir malzeme türü oluşturulabilir.

Yeni oluşturulan malzeme türlerinde miktar ve değer alanlarında gerekli konfigürasyonlar yapılabilir.

  • Miktarı Güncellenmesi: Bu alan, bu malzeme türüne atanan bir malzemenin bu değerleme birimi için miktar bazunda yönetilip yönetilmeyeceğini belirler.
  • Değer Güncellemesi: Bu alan, bu malzeme türüne atanan bir malzemenin bu değerleme birimi için bir değer bazında yönetilip yönetilemiyeceğini belirleyebilir.
  • Yoldaki işlemleri zorunlu: Bu alan, bu malzeme türüne atanan bir malzemenin bu değerleme birimi için zorunlu yoldaki malzeme kullanımına tabi olmasını belirleyebilir.
  • Yoldaki malzemeye ilişkin işlemler olanaklı: Bu alan, bu malzeme türünün atanmış bir malzemenin bu değerleme birimi için yoldaki malzeme kullanımına tabi tutulmasına izin verilip verilmeyeceğini belirleyebilir.

Ürünün Malzeme Türü Nasıl Değiştirilir

Bazı ihtiyaçlardan dolayı bir ürününü daha öncesinde tanımlanmış malzeme türünün değiştirilmesi gerekebilir. Örneğin, yalnızca kendi bünyesinde üretim için kullanılan hammaddenin satılma şartı var ise, malzeme türünün ROH’den HAWA’ya değiştirilmesi gerekmektedir.

Malzeme Türünün değiştirilmesi MMAM işlem kodu üzerinden gerçekleştirilebilir.

Malzeme Yönetimi Yazı Dizisi İçeriği

  1. Malzeme Yönetimi – Malzeme Numara Aralıkları Nasıl Tanımlanır?
  2. Malzeme Yönetimi – Sektör Tanımlamaları Nasıl Yapılır?
  3. Malzeme Yönetimi – Malzeme Türü Uyarlamaları Nasıl Yapılır?
Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*