Malzeme Yönetimi – Malzeme Görünümleri – SD:Satış Görünümü

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP Sisteminde kullanılan modüllerden, MM Modülüne yani Malzeme Yönetimi Modülüne ait işlem kodlarından MM01, MM02 ve MM03 işlem kodları üzerinden ulaşılan Malzeme Oluşturma, Malzeme Değiştirme ve Malzeme Görüntüleme menülerinde kullanılan Malzeme Görünümlerinden SD: Satış Görünümü görünümüne değineceğiz.

SAP MM Modülüne ait doküman yada SAP MM Modülüne ait pdf dosyalarında bulunan en temel fonksiyonlar Malzeme Yönetimi, Satınalma Siparişi(SAS), Satınalma Talebi(SAT), Satınalma Mal Girişi(MIGO işlem kodu) ve Satınalma Fatura Girişi(MIRO işlem kodu) olarak öne çıkmaktadır.

Bu konumuzda da, SAP MM Modülünde Malzeme Yaratma/Oluşturma işlemine ait SD: Satış Organizasyonel Verisi 1&2, SD: Satış Genel/Üretim Yeri görünümü hakkında tüm detayları anlatacağım.


SAP Malzeme Oluşturma – SD: Satış Organizasyonel Verisi 1

SAP ERP Sisteminde SD: Satış Organizasyonel Verileri 1 görünümü ekranında, malzeme ana verisindeki ilk seçilmiş olan üretim yeri, satış organizasyonu ve dağıtım kanalına ait malzemeye ait satış genel verileri, malzemelerin satış işlemlerinde kullanılan bazı temel alanları yer almaktadır.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Satış Ölçü Birimi:

Malzemenin satışının yapıldığı ölçü birimi, satış ölçü birimi olarak bilinir. SAP Sisteminde her satış organizasyonu, üretim yeri ve dağıtım kanalı için farklı satış ölçü birimi tanımlanabilir.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – SÖB Değişken Değil:

Bu alanın işaretli olması durumunda, bu malzemeye ait satış ölçü birimi bu üretim yeri, satış organizasyonu ve dağıtım kanalı için, hiç bir zaman satış siparişi içerisinde değiştirilemez anlamına gelmektedir.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Ölçü Birimleri Grubu:

Ölçü Birimleri Grubu alanında, ilgili malzemenin belirli bir satıcı veya müşteri için kullanılabilecek olan ölçü birimlerinin tanımlandığı grup alanıdır.

Yuvarlama profillerinde bulunan “Satıcıyı Kontrol Et” veya “Müşteriyi Kontrol Et” seçenekleri seçilir ise, dinamik yuvarlama esnasında bu alan kontrol edilir. Bu durumda, ölçü birimleri gruplarında tanımlanan yuvarlama işlemine yalnızca bu ölçü birimleri dahil edilir.


SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Dağıtım Zincirine Özgü Malzeme Durumu:

Dağıtım Zincirine Özgü Malzeme Durumu alanı, malzemenin ilgili dağıtım zincirinin kullanılabilirliğini kısıtlar, malzemeyi belirli bir işleve dahil edebilir, bir uyarı veya hata mesajının görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Dağıtım Zincirleri Arası Malzeme Durumu:

Dağıtım Zincirleri Arası Malzeme Durumu alanı dağıtım zincirine özgü malzeme durumu alanı birlikte SAP Retail çözümlerinde kullanılmaktadır. Malzemenin farklı dağıtım kanallarında kullanılmasını denetler.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Teslimat Yapan Üretim Yeri:

Teslimat yapan üretim yeri alanı, malzemenin teslimatının yapılabileceği üretim yerinin belirlendiği alandır. Bu alana girilen üretim yeri bilgisi sonrasında, bu malzemenin eklendiği satış siparişlerinde Teslimat Yapılan Üretim Yeri bilgisi otomatik olarak bu alana yazan Üretim Yeri olarak doldurulur.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Vergi Verileri:

SAP Malzeme kartı içerisinde yer alan Vergi alanı, malzemenin satıldığı ülke kırılımları bazında özelleştirilebilir. Böylelikle ülke bazına bir dizi vergi sınıflandırması ve vergi kategorisi girilebilir.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Vergi Kategorisi/Vergi Sınıflandırması:

Malzemenin vergi kategorisi, fiyatlandırma esnasında ülkeye özgü vergileri tanımlayan satış organizasyonu/üretim yeri/bölüm seviyesinde tanımlama yapılabilen alandır.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Asgari Sipariş Miktarı:

Asgari Sipariş Miktarı alanı, bir müşterinin ilgili malzemenin malzeme/satış organizasyonu bazında sipariş edebileceği minimum miktarı tanımlamak için kullanılır.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Asgari Teslimat Miktarı:

Asgari Teslimat Miktarı alanı, bir müşterinin ilgili malzemenin malzeme/satış organizasyonu bazında teslimatını gerçekleştirebileceği minimum miktarı tanımlamak için kullanılır.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Teslimat Birimi:

Teslimat Birimi, teslimat için gereken minimum miktar birimidir. Örneğin, teslimat birimi 100 adet ise, müşteriye teslimat minimum 100 adet olmalı veya 200 adet, 300 adet gibi 100’ün katları şeklinde olmalıdır. 250 adet ürün müşteriye teslim edilemez çünkü 250 adet 100’ün katı değildir.

SAP SD:Satış Org. Verileri 1 – Yuvarlama Profili:

Yuvarlama Profili alanı, bir miktarın belirli bir değere yuvarlanması şeklini tanımlar. Statik veya Dinamik olmak üzere profil tanımlaması yapılmalıdır. Yuvarlama Profili yapılandırması, kullanıcının farklı eşikleri için yuvarlama miktarlarını tanımlamasına izin verir.

SAP Malzeme Oluşturma – SD: Satış Organizasyonel Verisi 2

SD: Satış Organizasyonel Verisi 2 görünümünde, bir satış organizasyonu için bilgi sistemlerinde kullanılmak üzere bir malzemenin atanabildiği gruplar vardır.

SAP SD:Satış Org. Verileri 2 – Malzeme İstatistik Grubu:

Malzeme İstatistik Grubu, Lojistik işlemleri için kullanılan bir gruplama tanımıdır.

SAP SD:Satış Org. Verileri 2 – Prim Grubu:

Prim Grubu alanı, benzer malzemeleri iskonto-sözleşme işleme için kullanılan gruplama türüdür.


SAP SD:Satış Org. Verileri 2 – Komisyon Grubu:

Komisyon Grubu alanı, benzer komisyonları sunan malzemeleri bir araya getirebilir. Komisyon grubu fiyatlandırma prosedürlerinde kullanılabilir.

SAP SD:Satış Org. Verileri 2 – Malzeme Fiyat Grubu:

Malzeme Fiyat Grubu, fiyatlandırma için kullanılabilecek malzemeleri gruplandıran başka bir kullanılabilir alandır.

SAP SD:Satış Org. Verileri 2 – Malzeme Hesap Tayin Grubu:

Benzer muhasebe hareketleri yapan malzemeleri bir araya getirmek için kullanılan alandır. Bu alana girilen veri ile, malzemenin faturaya yada ürün transferlerine konu olan hangi muhasebe hesaplarına kayıt atması gerekliliğini belirleyebileceğiniz tanımlama alanıdır.

SAP SD:Satış Org. Verileri 2 – Malzeme Grubu:

Malzeme Grubu alanını, satışı yapılan malzemeyi daha iyi analiz edebilmek adına 5 farklı özellikte sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma Malzeme Grubu alanından yapılabilir.

SAP SD:Satış Org. Verileri 2 – Ürün Nitelikleri:

Malzemeye ait farklı kriterlerde özellikler girilerek raporlamalarda bu kriterler kullanılabilir. Bu alanda 10 ek özellik tanımı yaparak, malzemeye ait daha detaylı analiz yapabilecek kriterleri ekleyebilirsiniz.

SAP Malzeme Oluşturma – SD: Genel Üretim Yeri Verileri

Genel Üretim Yeri Verileri görünümü, malzemenin ek özelliklerinin, yedek parça gibi alternatiflerinin ve kullanılabilirlik kontrolü alanların yer aldığı görünümdür.

SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – Değiştirilebilir Parça:

Değiştirilebilir Parça alanı, ilgili malzemenin yedek parça olup olmadığının belirlendiği alandır. Bu alanda malzemenin, yedek parça olmadığını, yedek parça olması gerektiğini veya isteğe bağlı yedek parça olduğunu belirtebiliriz.

SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – Kullanılabilirlik Kontrolü:

Kullanılabilirlik Kontrolü alanında, ilgili malzemenin stok durumu kontrolünün nasıl yapılabileceği belirtilmektedir.

SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – Onaylanan Parti Günlüğü Gerekli:

Onaylanan Parti Günlüğü Gerekli alanı, ilgili malzemenin bir sipariş içerisinde partilerden oluşan bir özelliğe sahip olması durumunda işaretlenebilir. Belirli faaliyetlerin yalnızca bir parti kaydı girildikten sonra gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir.

SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – Nakil Grubu:

Nakil Grubu alanı, tanker, kamyon vs nakliyat araçlarının sahip olduğu ulaşım koşullarına sahip olan malzemeleri bir araya getirmek için kullanılan yapıdır. Bu alan değeri, satış ve/veya teslimat esnasında rota planlaması işlevinde aktif olarak kullanılır.


SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – Yük Grubu:

Yük Grubu alanı, ilgili malzemenin vinç, forklift vs yükleme araçları kullanılarak siparişinin veya teslimatının hazırlanması amacı ile ortak özelliğe sahi ürünlerin taşıma işlemlerini belirtmek için kullanılır. Nakliye noktası alanı tespiti sağlanması durumunda, bu alan kullanılabilir.

SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – Hazırlık Süresi:

Sevkiyatın gerçekleşmesi için ilgili malzemenin sahip olduğu ön hazırlık süresi(ürün stok tespiti, sipariş hazırlığı, taşıma ve yükleme işlemleri) gibi, ilgili malzemenin hazırlanma süresinin belirtildiği alandır.

SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – İşlem Süresi/Taban Miktar:

Sevkiyatın yapılması için gerekli olan işlem süresinin tutulduğu alandır. Bu işleme süresi taban miktarı alanına girilen malzeme miktarı için geçerlidir.

SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – Negatif Stok:

Negatif Stok alanı, malzemenin stok durumunun negatif miktara düşmesi için karar verilen alandır. Negatif Stok, gerçek fiziksel bir stok olması durumunda kullanılır. Stoklardan bir mal çıkışı yapılırsa, eksik miktar kadar mal girişi yapılana kadar ürün negatif stok miktarına sahip olacaktır.

Bu durum, süreç olarak stok doğruluğunu belirli bir oranda yakalayamayan yada sarf ürünler için kullanılan bir durum olabilir ve tamamen ticari bir karar doğrultusunda kullanılabilir.

SAP SD: Genel Üretim Yeri Verileri – Kar Merkezi:

Kar Merkezi alanı, Maliyet Muhasebesi Modülünün(CO) bir fonksiyonudur. Kar merkezi şirketi dahili olarak yönetmenin bir yöntemidir. Şirketler, kar merkezleri muhasebesi için finansal tabloları yönetebilir ve/veya analiz edebilir. Kar merkezleri kullanılacak ise, bu ekranda ki kar merkezi ilgili malzeme için tanımlanabilir.

Malzeme Oluşturma İle İlgili Diğer Yazılarımız


Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*