SAP 4HANA Sisteminde BP İşlem Kodu ile Satıcı Ana Verisi Yaratma

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP S4/HANA ile hayatımıza giren Business Partner(BP) konusuna değineceğiz.

SAP S4/HANA Sistemlerinde Yer Alan Business Partner(BP) Nedir? SAP Business Partner’ın(BP), Müşteri ve Satıcı Kartından Farkı Nedir?

SAP Business Partner(BP) İş Ortağı olarak adlandırılmakta olup, SAP R3 sistemlerinde var olan Müşteri ve Satıcı süreçlerinin Hana sistemlerinde yaşatıldığı yeni halidir. Yani özetle, SAP HANA sistemlerinde, SAP R3 Sistemlerinde yer alan Müşteri ve Satıcı kartları yerine, Business Partner(BP) kartları yer alacaktır.

Bu yazımızda Satıcı Kartları için oluşturulan Business Partner konusuna değilinecek olup, Müşteri için kısa bir özetleme konunun sonunda yer alacaktır.

SAP S4/HANA Sistemlerinde Satıcı Business Partner Nasıl Oluşturulur?

Satıcı ana veri numarası şirket kodu düzeyinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlama bir satıcı numarasının tüm şirket kodlarında ve satın alma organizasyonlarında aynı olmasını sağlamaktadır. SAP S4/HANA sistemlerinde Business Partner, 2 kısımdan oluşur. Bu kısımlar Business Partner(BP) Genel Veriler ve Business Partner(BP) Şirket Kodu Verileridir.

•   Genel Veriler: Satıcının adı, ticari unvanı, iletişim bilgileri, vergi detayları vb. verileri içermektedir.

•   Şirket Kodu Verileri: Şirket kodu düzeyinde şirket koduna özgü verileri içerir. İlgili 320’li- 120’li hesap, ödeme koşulları, ödeme biçimleri vb. bilgiler bu kısımda girilmektedir.

BP işlem kodu ile ilgili ekrana ulaşılır:

Satıcı ve müşteri carisi oluşturulurken bir muhatap da oluşturulmalıdır. Her cariye karşılık aynı cari numarasıyla bide muhatap oluşturulur. Satıcı carisi oluşturmak önce bir genel bir muhatap oluşturmak işlemiyle başlar.

BP başlangıç ekranında “Organizasyon” seçeneği seçilir.


Muhatap yarat giriş-genel veriler ekranı;

Muhatap rolünde yarat alanına 000000 Muhatap (genel) rolü, Gruplama alanına ilgili muhatabın-carinin dahil olacağı grup seçilir.

SAP Business Partner(BP) Genel Veriler Ekranı

Hitap biçimi: Hitap biçimi seçilebilir. İlgili hesap grubu için girilmesi zorunlu bir alan değildir.

Ad: Satıcının adı-soyadı ya da ünvanı girilir.

Arama dizilimi 1/2: Arama dizilimi olası girişler ekranında arama yaparken satıcının kolaylıkla bulunabilmesi için anahtar kelimenin girildiği alandır. Arama dizilimi alanına çalışma alanı, sektör ya da tedarikçi faaliyet alanı yazılarak satıcıların bu kriterlere göre arama yapılabilmesi sağlanabilir. Arama dizilimi 1 ve 2 alanının ikisininde kullanılması durumunda 2 kırılımlı arama yapılabilir. Örneğin; ilk alana “sanayi” ikinci alana “kimya” yazılarak sadece Kimya Sanayisine ait satıcıların listelenmesi sağlanabilir.

Cadde/konut numarası: Satıcının açık adresi bu alana yazılır.

Posta kodu: Posta kodu girilir.

Ülke: Satıcıya ait ülke bilgisi girilir. F4 tuşuna basılarak veya  butonuna tıklanarak listeden seçilebilir.

Dil: Satıcıya ait dil seçilir.

Telefon: Satıcının telefon numarası girilir. Sağ tarafta yer alan  (diğer e-pst) ikonuna tıklanarak birden fazla telefon numarası girilebilir.

E-posta: E-mutabak, BA/BS vb. için bu alan kullanılacaktır. Sağ tarafta yer alan  (diğer e-pst) ikonuna tıklanarak birden fazla e-posta girilebilir.

Gerekli bilgiler girildikten sonra “Tanıtıcı” sekmesine geçilir.

Vergi dairesi: Satıcının bağlı olduğu vergi dairesi bu alana girilir.

Vergi numarası: Satıcının vergi numarası ya da T.C kimlik numarası girilir. Sistemde mükerrer satıcı tanımlanmaması için vergi numarası kontrolü yapılarak bir vergi numarasının tek satıcıya tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

Gerçek kişi: VKN ve TC kimlik numarasının kontrolü için kullanılmaktadır. Vergi numarası alanına 11 haneli olan T.C kimlik numarasının yazılabilmesi için gerçek kişi tıkı atılması gerekir.

Tanıtıcı sekmesinde girilmesi zorunlu alanlar girildikten sonra “Denetim” sekmesinden oluşturulan muhatap türü seçilmelidir. Muhatap türü alanında F4 ile ilgili firma için tanımlanmış muhatap türleri listelenerek ilgili seçim yapılır.

Tanıtıcı sekmesinde girilmesi zorunlu alanlar girildikten sonra “Ödeme İşlemleri” sekmesinden oluşturulan muhatabın banka hesap bilgileri girilir.


Tn.: Satıcı banka bilgileri için 4 haneli bir tanıtıcı numarası girilir.

Ülke: Satıcı bankasının bulunduğu ülke kodu girilir. F4 tuşuna basılarak veya  butonuna tıklanarak liste görüntülenebilir.          

Banka anahtarı: Satıcının banka kodu girilir.

Banka hesabı: Satıcıya ödeme yapılacak banka hesabı girilir.

IBAN:  ikonuna tıklanarak hesaba ait IBAN numarası ve IBAN geçerlilik başlangıç tarihi girilir.  (devam) ikonuna tıklanır. (giriş türünü değiştir) ikonuna tıklanarak IBAN numarasının tek sekmede girilmesi sağlanır.

Tahsilat yetkisi: Satıcıya otomatik ödeme yapılabilmesi için bu alanın mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

Belirtilen alanlara ilgili değerlerin girilmesiyle muhatap yaratma işlemi “Kaydet ” butonu kaydedilir.

Muhatap yaratma işleminden sonra satıcı carisi yaratma işlemine geçilir;

SAP Business Partner(BP) Şirket Kodu Verileri

Muhatabı kaydettikten sonra ekrandan çıkmayarak “Kalem” butonu ile muhatap genel veri ekranı değiştirilebilir (alanlar aktif) hale getirilir. Yeni durumda “Muhatap rolünde değiştir” alanından FLVN00- Satıcı rolü seçilerek işleme devam edilir. Satıcı genel verileri ile muhatap genel verileri aynı olacağından genel veriler ekranında herhangi bir işlem yapılmadan “şirket kodu” butonu ile şirket kodu verileri ekranına geçilir.

Şirket kodu verileri ekranı yukarıdaki gibidir. İlgili şirketin şirket kodu 1000 olduğu için ilgili alana 1000 girilir ve enter tuşuna basılır. Enter tuşuna basıldıktan sonra şirket kodu verileri alanları aktif olacaktır.

Satıcı: Hesap yönetimi sekmesinde;

Mutabakat hesabı: Mutabakat hesabı, yaratılan satıcının arkasında çalışacak olan defteri kebir hesabıdır. F4 tuşuna basılarak veya  butonuna tıklanarak ilgili hesap seçilebilir.

Merkez: Merkez-şube ilişkisi kurulan yerlerde kullanılmaktadır.

Sıralama anahtarı: Kayıt esnasında hesabın tayin alanına hangi bilginin otomatik olarak akacağının belirlenmesine yaramaktadır.

Nakit yönetimi gr.: Nakit yönetim grubu seçilir.


Bilgiler girildikten sonra “Satıcı: ödeme işlemleri” sekmesine geçilir.

SAP Business Partner(BP) – Satıcı: Ödeme İşlemleri

Ödeme koşulu: Ödeme koşulu, satıcıya kaç gün içerisinde ödeme yapılacağını gösteren tarihtir. Kayıt esnasında temel tarih denilen alana ödeme koşulundan gelen gün ilave olarak net ödeme vadesine ulaşılır. Böylece satıcının ödemesinin geçip geçmediği kontrol edilir. Bu alanın hesap grubuna göre girilme zorunluluğu bulunabilir.

Çift fatura kontrolü: Sistem, satınalma faturası girilmesi anında aynı fatura numarası ve aynı belge tarihi ile başka kayıt olup olmadığını kontrol eder. Çift fatura kontrolü seçilerek  satıcıya ait faturaların mükerrer girilmesi engellenir.

Ödeme biçimleri: Ödemenin çek, senet, banka gibi enstrümanlardan hangisinin veya hangilerinin kullanılarak yapılacağını gösterir. Zorunlu alan değildir isteğe bağlı girilebilir.

Ödeme blokajı: Satıcıya ödeme yapılmasını engellemek için ödeme blokaj tıkı atılabilir.

Bilgiler girildikten sonra eğer oluşturulan satıcı stopaja tabi ise “Satıcı: Stopaj Vergisi” sekmesine geçilir ve stopaj bilgileri girilir.

SAP Business Partner(BP) – Satıcı: Stopaj Vergisi sekmesi;

Stopaja tabi olan satıcıların ana verilerinde stopaj göstergeleri tayin edilerek fatura girişlerinde stopaj oranının otomatik hesaplanarak muhasebe kaydı oluşturulması sağlanır. Ya da satıcılar ile ticari işlemlerine göre stopaj vergi oranları ile çalışılabilir. Gider pusulası, kira vb. işlemlerde ilgili cariye stopaj verileri tanımlanabilir.

SV ülkesi: Stopaj vergisine ait ülke bilgisi girilir. F4 tuşuna basılarak veya  butonuna tıklanarak ilgili ülke seçilebilir.

SV. Ktg: Stopaj vergisi kategorisi seçilir.F4 tuşuna basılarak veya  butonuna tıklanarak ilgili kategori listeden seçilebilir.

Zorunlu: Zorunlu stopaj vergisi uygulanması durumunda bu alan işaretlenir.

Bilgiler girildikten sonra butonuna basılarak satıcı ana verileri oluşturulmuş olur.

SAP S4/HANA Sistemlerinde Müşteri Business Partner Nasıl Oluşturulur?

Müşteri carisi yaratmak satıcı carisi yaratmak ile aynıdır. Ancak müşteri carisi yaratmak için;

“Muhatap Rolünde Yarat” alanında FLCU00-Müşteri seçilmeli,

Şirket kodu verileri- Mutabakat hesabı alanına 120’li müşteri mutabakat hesabı yazılmalıdır.

Konu İle İlgili Diğer Yazılarımız

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*